Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
6. april 1942
Årsak
Senket av fiendtlig krigsskip [japanske]
Last
Stykkgods
Reiserute
Calcutta - Colombo
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
36
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  13. april 1942
  Sted
  Calcutta
  Administrator
  Fungerende generalkonsuyl Sverre Gylseth
  Merknad
  6 norske offisere, kinesisk mannskap på 30 (navn ikke oppgitt)

  ...

  Fremstod fungerende Kaptein Eilif Gunvald Steiner som forklarte at han var fører av S/S "Hermod" ....

  Skibet blev angrepet av fiendlig krigsskib med 5 kanoner som beskjøt S/S "Hermod" uten varsel og senket skibet den 6. april 1942 kl. 0415 G.M.T.

  Da skibets dagbok gikk tapt under forliset, fremla kapteinen en skriftelig beretning om hvordan senkningen foregikk, undertegnet av ham selv og alle offiserer ombord.

  Kapteinen henholdt seg til sin beretning og hadde ikke mere å tilføye.

  ...

  1. Vidne Alvinius Alviniussen (1. maskinist) henholdt seg til Kapteinens rapport som han hadde underskrevet.

  Med hensyn til den skade som 3je maskinist Johan Føske hadde pådratt seg, antok vidnet at den ikke var av alvorlig natur. Han har ikke søkt doktor hittil.

  ...

  2. vidne Einar Corneliussen (1. styrmann) hendholdt seg til Kapteinens rapport som han hadde underskrevet.

  Spørsmål 1. "Hadde De anledning til å sende ut melding om beskytningn?"

  Svar 1. "Nei, skibet hadde ikke radio."

  ...