Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
15. september 1940
Posisjon
Atlanterhavet, 58 10 N, 14 00' W
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods, trelast, terpentin
Reiserute
Mobile, Alabama - Bermuda - Liverpool
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
30
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  24. oktober 1940
  Sted
  Liverpool
  Administrator
  Konsul Johan Vogt

  ...

  Fremstod skipets fører Ansgar Maryath Fredhjem som fremla en rapport om torpederingen, skrevet etter hukommelsen, da skipets dagbøker var gått tapt. Føreren holdt seg i enhver henseende til rapporten. Han fastholdt at alt ombord var i orden og at alt utstyr var i forskriftsmessig stand. Han sa at de som hadde vakt på broen var 1ste styrmann samt lettmatros Ole Lorentzen somvar rormann, og at der også var utkik på bakken. Kapteinen var i sin lugar, og 2. styrmann satt i bestikklugaren da ulykken skjedde. Han fremholdt videre at samtlige ombord hadde fått ettertrykkelig ordre om ikke å bruke sine radio apperater, og at alle som hadde frivakt skulde ligge fullt påkledd og med redningsvest på.

  Skipet var utstyrt med 2 livbåter, 1 motorgigg med lufttangker, og 2 flåter. Han fremholdt at der ikke var noen panikk ombord, at alle mann var rolige, og at alt gikk rolig og glatt for seg. Skipets posisjon når eksplosjonen inntraff var omtr. 58 10 N, 14 00' W. Kapteinen sa at såvel kladde- som hovedjournalen var gått tapt, såvelsom andre papirer.

  ... som 1ste vidne fremstod: 1ste styrm. Johannes Christensen ...

  Vitnet fremholdt at han var på broen sammen med rormannen, da ulykken inntraff. Han sa at der var også en mann på bakken. Været var fint (måneskinn), men han kunne ikke se torpedoen før den traff skipet, uten noen varsel fra ubåten. Alle som var på vakt hadde redningsvest på, og han bekreftet forøvrig kapteinens utsagn at resten av mannskapet som hadde frivakt og lå og sov, også var fullt påkledd og hadde livbeleter på. Torpedoen traff mellem Nr 1 og 2 luke på styrbord side. Vitnet ble slått overnde av trykket og skipet krenget sterkt over til styrbord. Han påstod at skipet krenget så meget over at man klarte ikke å få babords livbåt utsatt, da den hang seg opp på kanten av båtdekket. De som ikke gikk i styrbords livbåt gikk i giggen. Han sa at giggen var utstyret med lufttanker. Vitnet fremholdt at skipet var i enhver henseende i full sjødyktig stand, og at alt var iorden ombord. Han sa at skipet hadde en liten slagside, omtr. 3 grader til babord, før avgangen fra Mobile, Ala.

  En mann fikk 3 fingre skadet i en blokk i taljen. Dekkjournalen gikk tapt. Vitnet sa at kapteinen prøvde å komme ombord igjen for å hente noen av skipets papirer, men det var umulig på grunn av drivende vrakgods fra dekkslasten.

  ... neste vitnet fremstod: 3. maskinist Gunnar Beverfjord ...

  Vitnet var vakthavende maskinist i maskinen, hvor alting var i full orden. Han fortalte at i tillegg til hovedmotoren hadde skipet en damp hjelpemaskin.

  Kl. omtr. 3.25 fm. hørtes et kraftig smell med svære rystelser på maskinen og over hele skipet. Da skipet krenget sterkt over, ble hovedmaskinen stoppet, da det var vanskelig å stå oppreist, og oljefyringen på kjelen ble også slukket. Ingen ordre kom fra broen, da mann på forhånd var blitt enig om at hvis skipet ble torpedert eller minesprengt, skulde maskinen stoppes uten å avente ordre fra broen. Vitnet fremholdt at alle folkene hadde livredningsvester på. Han sa videre at lyset gikk ikke ut etter at torpedoen hadde rammet skipet og eksploderet, og at intet var skadet i maskinen.

  Vitnet fortalte at han opp til babord side da ulykken hendte, men kunne ikke komme ut på dekk, da jerndøren var trykket inn. Han måtte derfor krype ut i akterkant. Han fremholdt at skipet gikk med forseret fart (vanlig fart omkr. 10 mil). Ellers uttalte han seg som det forrige vitne, med hensyn til redningsutstyr og båtene.

  ... neste vitnet fremstod: Matros Sverre Halvorsen ...

  Vitnet hadde utkik på broen, og hadde redningsvest på. Han hadde ikke sett torpedoen komme, og mente at den traff skipet på styrbord side mellem formasten og broen. Han så røk velte ut, samt at dele av dekkslasten og cementblokkene rundt broen bli løftet opp. Skipet krenget snart meget over, og vitnet forstod at det var nødvengig å komme seg til redningsapperatene. Han purret dem som sov og løp akterover til styrbord livbåt. Etter hans mening var livredningsutstyret i utmerket stand, og han uttalte seg forøvrig i overensstemmelse med de tidligere vitner.

  ... neste vitnet fremstod, Lettmatros Ols Lorentzen ...

  Vitnet stod tilrors da ulykken intraff, og utførte punktlig alle ordre som ble gitt ham av 1ste styrmannen som også var på broen. Forøvrig uttalte han seg i overensstemmelse med de andre vitner. Lorentzen var den eneste som fikk en mindre skade på 3 fingre under nedfiringen av livbåten.

  ...