Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
15. september 1940
Posisjon
Atlanterhavet, 58 10 N, 14 00' W
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods, trelast, terpentin
Reiserute
Mobile, Alabama - Bermuda - Liverpool
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
30
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Redegjørelse for m.s. "HIRD's reise fra Mobile, Ala. bestemt for Liverpool med en ladning stykkgods

  Tirsdag 20. august kl. 14.15 avgikk fra Mobile, Ala. med en ladning stykkgods i rummet og trelast og terpentine på dekk. Lasten var bestemt for Liverpool via Bermuda. Skibet var lastet under besiktelse og var i full sjødyktig stand.

  Onsdag 31. august kl. 9.40 ankret på Bermuda for å avvente ordre for konvoi.

  7. september kl. 8.30 avgikk skibet i konvoi. - Reisen fortsattes under variable værforhold og uten noe særlig å bemerke inntil tirsdag 10. september kl. 13.10 da der plutselig oppstod brann i spyleluftkanalen, med den følge at hovedmaskinen øieblikkelig måtte stoppes. Brannen ble slukket med kemiske slukningsmidler og kanalene renset. Exhaustporter og exhaustpotten ble ettersett, intet usedvanlig å bemerke. Man strammet fjærene i alle 4 sikkerhetsventiler for spyleluftkanalene nr. 1 o g 2. Lukene ble pakket om og påsatt. - Fortsatte igjen med full fart kl. 17.40 konvoien var da ute av syne. Man forøskte å ta igjen konvoien, men på grunn av storm og høi sjø møtte man redusere farten for senere å legge skibet på været. Man oppnådde derfor ikke kontakt med konvoien.

  Fredag 13de bedret været seg noe og man kunne igjen styre kurs. På grunn av det farlige farvann man befant seg i styrte man zig zag kurser. Lørdag 14. september kl. 18.20 så 1ste styrmann en torpedo passere kloss foran baugen i retning Syd-Nord. Kursen ble øieblikkelig forandret til Nord, og man forserte maskinen for å forsøke å komme unna undervannsbåten. Det bemerkes at man ingen undervannsbåt kunne se. Man fortsatte med Nordlige zig zag kurser og forserte maskinen til mellem kl. 21 og 22, da man antok at man hadde klart å komme unna undervannsbåten, og kom gradvis rundt til den kurs man hadde fått oppgitt av Admiralitetet. Man fortsatte dog med forseret maskine og god utkik.

  Søndag den 15de kl. 3.25 ble skibet torpederet mellem broen og formasten om styrbord uten varsel, og fikk straks voldsom slagside til styrbord. Grundet dekslasten var man bange for at skibet skulle kantre, og man gikk straks i livbåtene.- Grunnet den sterke slagside var det umulig å få ut babord livbåt. Derfor gikk 5 mann i skibets motorgigg. De øvrige mannskaper gikk i styrbord livbåt.

  En stunn etter man var kommet i båtene, så man lanternene fra en båt, ikke langt borte. Man signalerte med elektriske lommelamper, og båten forandret kurs mot oss. Det viste seg å være den Islandske trawler "THOROLFUR". Mannskapet ble tatt ombord etter ca. 2 timer i båtene, og gitt den aller beste forpleining.

  Føreren forsøkte å komme ombord i "HIRD" igjen etter at man var kommet i båtene, for om mulig å redde skibets hovedjournal og andre papirer, men det viste seg å være umulig på grunn av flytende vrakgods fra dekkslasten.

  Fra trawleren observerte man at "HIRD" sank omkring kl. 7.00 morgen.

  Under utsetning av båtene fikk letmatros Ole Lorentzen en hånd i blokken og skadet tre fingre. Hele mannskapet mistet alle sine effekter.

  Tirsdag 17. september ble man landsatt i Fleetwood og ble innlosjeret etter det daværende Norske konsulats anvisning.- Det Norske konsulat i Liverpool ble underrettet, men grunnet vanskeligheter me å skaffe losji fikk man ordre derfra om å beholde folkene i Fleetwood til losji kunne erholdes i Liverpool, hvor avmønstring skulde finne sted.

  Det bemerkes at foruten de før nevnte tøi og effekter, mistet førern og følgende offiserer: 1ste styrmann, 2. styrmann, 1ste maskinist og 2. maskinist, skrivemaskiner, regnemaskin, instrumenter og bøker nødvendig for skibes drift, etter vedlagte liste.

  Liverpool, 27. september 1940

  A. M. Fredhjem, Fører