Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
10. mars 1942
Posisjon
Østenfor Fenwick Island lysbøye
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Sukker
Reiserute
Sagua la Grande - Boston
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
14
Fanget
0
Omkommet
0 [6]
Savnet
6
 • Referat

  Dato
  18. mars 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremstod 2. styrmann Harry Olsen ... Styrmann Olsen kunde ikke fremlegge noen journal da disse var gått ned med skibet. Han fremla imidlertid et av 1. styrmann A. Ambjørnsen (for tiden syk) forfattet journalutdrag skrevet etter hukommelsen.

  ...

  Styrmann Olsen ... henholdt seg til det i journalutdraget anførte og forklarte videre at han hadde vakt på broen da eksplosjonen inntraff. Han forklarte at skipet ble rammet av to torpedoer omtrent samtidig. Den ene traff skipet akterut ved mannskapslugarene og den andre midtskips. Vidnet løp straks ned på båtdekket for å få igang redningsarbeidet. Skipet sank imidlertid så hurtig at det bare ble spørsmål om å komme seg i den ene livbåten som på det tidspunkt vidnet kom ned på båtdekket allerede var nesten på vannet. Bare 7 mann fikk tid til å komme seg i livbåten og de andre 7 av de reddede ble plukket opp av vannet. Kapteinen og 5 mann av besetningen gikk ned med skipet. Vidnet forklarte videre at han hadde3 intet usedvnalig merket forut for torpederingen. Skipet var totalt mørklagt; i det samme torpedoene traff så vidnet imidlertid tydelig undervannsbåten ca. en halv mil av. Redningsutstyret var i full orden og forskriftsmessig stand. Alle mann hadde redningsdrakter, men alt gikk så fort at få av mannskapet fikk den ordentlig på seg. Bisitterne intet å bemerke.

  ...

  Fremstod 2. vidne, lettmatros Sven Aage Olsen ... som hadde medundertegnet journalutdraget. Han henholdt seg til det deri anført og forklarte videre at han stod tilrors da torpedoene traff skipet. Vidnet var kommet til roret kl. 19, og hadde intet usedvanlig merket før eksplosjonene inntraff. Vidnet løp straks ned til babords livbåt og kom seg opp i den. Redningsutstyret var i god stand. Skipet var totalt mørklagt. Alle mann hadde redningsdrakter, men nesten ingen fikk tid til å få dem ordentlig på.

  ...

  Fremstod 3. vidne, tømmermann Harry Wroldsen ... som hadde medundertegnet journalutdraget. Han henholdt seg til det deri anført og forklarte videre at han stod ukikk på bakken da skipet ble rammet av torpedoene. Han snørte sammen redningsdrakten og løp til babords livbåt og kom seg i den. Vidnet hadde intet usedvanlig sett før torpedoene traff skipet. Skipet var totalt mørklagt. Reningsutstyret var i god og forskriftsmessig stand. Vidnet uttalte at intet mere kunde vært gjort for å redde de omkomne, hvorav flere etter vidnets mening ble drept av den torpedo som traff skipet akterut.

  ...

  Fremstod 4. vidne, 2. mask. Lars Walderhaug ... som hadde medundertegnet journalutdraget.

  Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han hadde vakt i maskinen da torpedoene traff. Han stoppet straks maskinen og sprang opp på dekk og kom seg i babords livbåt. Redningsarbeidet hadde vidnet intet å utsette på. Redningsutstyret var i full orden. Skipet var totalt mørklagt. Vidnet hadde ikke hørt om at noen hadde sett noe usedvanlig forut for torpederingen.

  ...

  Fremstod påny 1. vidne, styrmann Harry Olsen som på foranledning uttalte at man hadde styrt etter anvisninger opgitt av det britiske admiralitet.

  ...