Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
15. september 1942
Posisjon
4-5 mil av Cap Rosier
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Kull
Reiserute
Sydney, N.S. - Port Alfred
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
23
Fanget
0
Omkommet
3 [3]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  24. september 1942
  Sted
  Montreal
  Administrator
  Visekonsul Knut Lykke

  ...

  Fremstod skibets fører og fremla utskrift av dekksdagbok, forfattet efter ulykken, idet skibets dagbøker gikk tapt.

  ...

  Han henholdt sig til utskriften og forklarte videre. I ulykkesøieblikket var 2den styrmannen på broen som vakthavende officer. Videre var på broen rormannen, matros Arne Bakken, og utkikksmannen, matros Einar Brune (omkommet). Båtsmannen arbeidet på fordekket. 3die maskinist Knag hadde vakt i maskinen. Intet usedvanlig blev observert før eksplosjonen inntraff. Eksplosjonen var meget kraftig og hele mittskibet var full av røk og damp.

  Begge livbåtene og lettbåten hang utsvinget. Motrbåten lå på luken og blev delvis knust ved eksplosjonen. Skibet sank på 4-5 minutter og ingen av mannskapet fikk med noen eiendeler.

  Føreren så, mens han var i livbåten, periskopet av en ubåt ca. 100 m. borte, som krysset aktenfor konvoyen.

  Et annet skib blev torpedert straks efter "INGER ELISABETH" like i nærheten.

  ...

  Fremstod 1ste viden, Laurits Tellevik ... Har været ombord på "INGER ELISABETH" siden juli 1939, derav som 2. styrmann siden november 1939, var vakthavende da ulykken inntraff og oppholdt sig på broen, bb. side i eksplosjonsøieblikket. Skibet krenget kraftig over tilb.b. ved eksplosjonen og han så en mengde damp komme opp av maskinskylightet. Vidne gikk til bb. livbåt, men da allerede noen var ifærd med å låre den, gikk han over til st.b. livbåt. Denn hang fast i akterste talje og lå helt på vannet, men akterenden var slått inn og den var full av vann. 5 mann var i denne og den fløt på tankene. Vidne og donkeymannen gikk ombord igjen og fikk låret lettbåten, i denne kom også tømmermannen. Senere plukket denne båt opp 1ste styrmannen. Vidne så i det hele ikke matros Brune. Vidne så periskopet av en ubåten mens han var i lettbåten, like før skibet sank.

  Veiret var under det hele, klart solskinn og stille.

  ...

  Fremstod 2. vidne, Haakon Marilius Norman Johansen ... og forklarte at han var været maskinmester på "INGER ELISABETH" siden juni 1941. Vidne var i lugaren da eksplosjonen inntraff og lugaren blev straks fyldt av damp og sot, så han måtte springe ut for å få luft. Vidne så straks st.b. livbåten som akterenden var knustpå, og forsøkte forgjeves å finne et livbelte. Han gikk da i st.b. livbåt som kunne flyte på lufttankene. Ca. 12-15 fot foran davitene var det et stort hull i skibssiden. En plate var bøiet rettvinklet og stod 4-5 fot ut fra skibssiden. Vidne så periskopet av en ubåt etpar hundre meter borte mens han var i livbåten.

  ...

  Fremstod 3. vidne, Malvin Thorvik ... båtsmann på "INGER ELISABETH" sidne mars 1942 ... og forklarte: Vidne arbeidet på 2 luken og merket intet før eksplosjonen inntraff, da blev han kastet mot rekken, presseningene blåste av 2 luken, styrbords 2 bom blev kastet over bb.bom, og det blev fullt av steam så han intet kunde se. Vidne gikk forover for å se, gikk så akterover til båtdekket og kom med i bb. livbåt. Det var 4 mann i den og resten blev tatt opp etterhvert, mens 6 mann var i lettbåten.

  ...

  Fremstod 4. vidne, Oskar Bergstø ... donkeymann på "INGER ELISABETH" sidne 1942 ... og forklarte at han efter torpederingen var i st.b. livbåt, men gikk ombord for å hente sine papirer. Midtskibs møtte han matros Brune. Denn sa "Jeg kan ikke svømme men jeg jumper likevel." Vidne sa han måtte ikke jumpe og at det var tid til å komme i båten. Men Brune jumpet rett ut over rekkverket. Vidne sprang til lettbåten som hang på st.b. side rett overfor hvor Brune hoppet på bb. side. Vidne og de andre i båten lette efter Brune men fandt ham ikke. Brune skulde været like i nærheten hvis han hadde flytt.

  ...