Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
17. januar 1943
Posisjon
Leirubodi
Årsak
Grunnstøtt, totalhavarert
Last
Fersk fisk
Reiserute
Keflavik - Havnefjord
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
15
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • UTDRAG AV DEKKSJOURNALEN FOR S/S JAN MAYEN I TIDEN 17DE OG 18DE JANUAR 1943

  Skibets sted: Hafnafjord og Keflavik, Island

  1943.

  Søndag 17de Januar. ONO oppholdsveir. Ligger langs kai i Hafnafjord. Kl. 0600 avgår fra Hafnafjord med loss ombord for Keflavik, for å laste.

  Kl. 1000 var fortøiet langs kai i Keflavik.

  Kl. 1000 begynte lasningen i begge rom. Kl. 0300 den 18/1 slutt. Fikk ombord ca. 108 tons.

  Total innlastet ca. 175 tonns.

  Dypgående forut 10' 8".

  Mandag 18de januar: ONO: flau bris, pent veir, litt disig. Smul sjø. Kl. 0830 kastes loss fra kaien i Keflavik, ankeret hives opp og avgikk til kontroll båt (Uten los). For å få det signalflagg for å komme inn til Hafnafjord. Kursen for kontrollbåten styrtes misv. ONO hvilket blev oppgitt til rormannen som gjentok dette som forstått (rormann R. Eriksen) og som øieblikkelig blev kontrollert på kompasset av 1. styrmannen som da var i sammen med kaptein Gjertsen på broen. Omtrent 3/4 time etter ga jeg ordre om å forandre 1 strek st.b. Ca. kl. 0940 gikk 1. styrmannen av broen for å vaske seg, og da befandt kaptein Gjertsen og 2. styrmannen seg på broen. Skibets fart ansloes til 10 knop. Ca. kl. 1000 gikk båten på grunn med full fart, der blev gjort flere forsøk med full fart akterover i maskinen for å forsøke å få båten av grunn ved egen hjelp. Nødflagg blev heist, og radiotelefonen blev brukt for å tilkalle assistanse.

  En fiskerbåt blev tilkalt for å få den til å raportere oss til Reykjavik, hvilket denne stillet seg villig til å utføre. Livbåtene blev satt på vannet, og bemannet for å holde dem klar av skutesiden. En stund etter kom en lastebåt ut fra Hafnafjord, denne blev tilkalt med damppipen, den forandret kurs, og kom op til S/S Jan Mayen og ankret i nærheten. Denne båt var S/S Kongshavn som da var på vei til Akranes. Kl. var da ca. 1130. Ombord i den gikk 9 mann av besettningen med det meste av besettningens eiendeler, samt b.b. livbåt. Resten av besettningen 6 mann blev værende igjen ombord i S/S Jan Mayen.

  En amerikansk motorbåt kom ut til oss, og tilbød å ta oss ombord, men på grunn av at vi hadde vår egen motorbåt, blev bare kaptein Gjertsen tatt ombord i den Amerikanske motorbåt. En amerikansk slepebåt kom opp til S/S Jan Mayen, og ombord i denne gikk resten av mannskapet (6) mann, da Jan Mayen sank med akterenden så det var umulig å bli lengere ombord.

  Vi tok loddskudd fra akterende på S/S Jan Mayen som viste 3 fv. vann. Forrummet blev peilet før vi forlot båten, og der var 3 fot vann. En engelsk motorbåt med en engelsk Officer ombord, kom ut og bad 1. styrmannen om at bli med ombord i Jan Mayen.

  Reykjavik den 20. januar 1943

  Kaptein A. B. Gjertsen

  UTDRAG AV MASKINSJOURNALEN S/S JAN MAYEN. DEN 18. JANUAR 1942.

  På reise fra Keflavik til Hafnefjord.

  1943.

  Mandag 18. januar. Avgikk fra Keflavik og full fart kl. 0830. Kl. 1000 ca. merket man et hardt støt i skibets bund, som senere viste seg å være grunnstøtning. Det blev slått stopp like etter.

  Det blev gjenntagende ganger gått med full fart akterover, men uten resultat. Kl. 1030 begynte det å komme vann i maskinrummet. Lensingen blev øieblikkelig satt igang. Luken til tunellen blev stengt. Etter hvert som vannet steg blev kull og aske skyllet bak i maskinrummet, og alle siler gikk tett. Nødlensen, jektoren og donkeypumpen var igang. Lensningen blev da stoppet, alle pumper stengt og bordventilen blev lukket. Vi forlot skibet kl. 1400.

  2.den maskinisten hadde vakt under grunnstøtningen.

  Reykjavik den 20de januar 1943

  Kaptein A.B. Gjertsen

  1. maskinist Henrik Bigset