Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
27. juni 1940
Posisjon
Oran
Årsak
Beslaglagt av franske Vichy-myndigheter sommeren 1941
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
?
Fanget
?
Omkommet
? [0]
Savnet
?