Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
20. mai 1941
Posisjon
Atlanterhavet 150 mi. sør for Grønland
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Olje
Reiserute
Halifax - Clyde
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
16
Fanget
0
Omkommet
21 [21]
Savnet
0