Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
18. april 1945
Posisjon
5 mil peiling 212 grader North Goodwin Lightvessel.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Reiserute
UK - Antwerpen
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
35
Fanget
0
Omkommet
4 [4]
Savnet
0
 • Skriftlig innberetning fra kaptein Arne Fjeldheim

  Kl. 02.50 ankret inne og avgikk fra "Trinity Anchorage" med los samt minelos ombord.

  Kl. 04.30 ankrer ved Dumball bøyen for en liten reparasjon i maskinen og er klar kl. 04.45. Letter anker kl. 05.00 og fortsetter. Kl. 05.30 kvitterer engelske losen, og fortsetter efter førerens anvisning for å forme op i konvoien på vei til Antwerpen.

  Kl. 05.40 hørte vi et voldsomt smell og samtidig så vi et stort flammehav akter og livbåtdeler og løsgjenstander såes høyt i luften. Skipet var blitt torpedert st.b. side helt akter.

  Maskinen stoppet med en gang og styreanordnigene ubrukelige.

  Lysraketter blev sendt op for å underrette eskorteskipene. En eskorte kom langs siden, og vi underrettet at vi var torpedert, og om de vilde underrette land så vi kunde få sendt ut taubåt for å gjøre forsøkt å taue skipet til havn eller å sette den på land.

  Livbåtene blev gjort klar og låret, og efterpå gikk 1. styrmann, 1. maskinist og 2. styrmann akter og undersøkte om alle mann var med. Under optelling viste det sig at 4 mann manglet.

  Det forståes slik at disse 4 er blitt drept momentant, da torpedoen traff skipet rett under disses lugarer.

  Der såes blod forskjellige plasser, men ingenting ellers.

  De drepte er

  Motormann Ludvig Slettene ...

  Motormann Arne R. Andersen ...

  Motormann Per Skaug ...

  Motormann Leif Borgen ...

  Dessuten blev skytter Øivind Rosvold hårdt såret, og 5 mann lettere såret.

  Alle mann gikk i 2 livbåter og motorbåten. Folkene i motorbåten undersøkte ennu en gang i lugarene efter mulige sårede av de 4 forsvundne, men uten resultat.

  Vaktbåt "Sir Lanselotte" (britisk tråler) kom opp til os og tok 3 sårede ombord. De var tidligere nevnte skytter Øivind Rosvold, motormann Karsten A. Sollid og matros Olav Kvalvik. De blev derfra skiftet over til en annen navy-båt som tok den til lands; på nuværende tidspunkt er disse ennu ikke funnet, men de er nok tatt vare på av British Navy (merknad tilføyet av visekonsulen: Det oplyses att disse 3 menn nu er kommet iland i England).

  Skipet blev torpedert peiling 2 mil 207 grader North Goodwin Lightvessel, og sank kl. 08.30 5 mil peiling 212 grader North Goodwin Lightvessel.

  Efterat de 3 sårede var brakt ombord i "Sir Lanselotte" og hadde nytt en kopp kaffe, gikk vi med motor- og livbåtene bortimot vraket, men da konstaterte vi at skipet vilde synke, og kl. 08.30 sank akterskipet og ganske sakte la det sig over på b.b. sidde og forsvant.

  En destroyer kom og satte ut vrakbøye.

  En motortorpedobåt tok oss i tau til vi nærmet oss "Sir Lanselotte" og der ombord blev vi servert frokost, mens den tauet båtene mot land.

  Vi gikk igjen i båtene og gikk de siste 2 milene inn til Ramsgate hvor Navy og British Ministry of War Transport representanter ordnet opp for oss. Ankom Ramsgate kl. 11.00.

  London, 2. april 1945