Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
20. mai 1942
Posisjon
Sør-Atlanteren, S. 28o 11', W. 11o 30'
Årsak
Senket av tysk raider
Last
Ballast
Reiserute
Cape Town - Montevideo, Uruguay
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
7
Fanget
25
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  7. januar 1943
  Sted
  Sydney, N.S.W.
  Administrator
  Generalkonsul F. S. Platou

  ...

  Marinekaptein Thoresen fremla beretning om senkningen utarbeidet på grunnlag av tidligere forhør av vidnene og vedtatt og undertegnet av disse. Generalkonsulen oplyste om at maskinmester Jens Flørnes ikke kunde være tilstede ved Sjøforklaringen, da han den 23. desember hadde avreist for Amerika.

  1ste vidne, 2den maskinist Reidar Ystrøm, som kjente til ovennevnte beretning, var fullt enig i denne. Spørsmål fra kaptein Throesen:

  "Hvem hadde vakt i maskin under angrepet?"

  Vidnet: "Jeg hadde".

  "Hvilken instruksjon hadde De under angrepet?"

  "Vi skulde vente på signal for å gå op."

  "Blev signalet gitt?"

  "Ja, signalet blev gitt."

  "Blev maskinen stoppet og bakket?"

  "Bare stoppet."

  "Så De at skibet sank?"

  "Nei."

  2det vidne, 3dje maskinist Hans Henriksen, kjenner til ovennevnte beretning og er helt enig deri. Spørsmål fra kaptein Thoresen:

  "Hvor var De da angrepet inntraff?"

  Vidnet: "I min lugar."

  "Hvad var De fordelt til å gjøre i tilfelle angrep?"

  "Jeg hadde aktre talje på styrbord livbåt."

  "Vet De hvor mange treff "Kattegat" fikk?"

  "Nei."

  "Så De at båten sank?"

  "Nei."

  "Hvilken armering hadde "Kattegat"?"

  "En 4" kanon og fire maskingevær."

  "Var ruller for angrept av overflatefartøi, ubåtyer, fly, brann, lekk, alle mann i båtene satt op?"

  "Alle ruller var satt op og innøvet."

  "Hvordan visste De at båten sank på 10 minutter?"

  "Vidnet: "Vaktofficeren på raideren fortalte det."

  3dje vidne, kokk Harald Bjerkestrand. På spørsmål fra Generalkonsulen erklærte vidnet at han kjente beretningen og var enig. Han så ikke at "Kattegat" sank, men hørte det av kapteinen på "Kattegat". Dette var også bekreftet av tyskerne. Spørsmål fra kaptein Thoresen:

  "Hvopr var De da angrepet inntraff?"

  Vidnet: "I baderummet."

  Vidnet så at skibet blev trurffet gjentagne ganger og så også huller i skibssiden inn til maskinrummet.

  4de vidne, matros Alf Holm, kjenner beretningen hvori han er enig. Intet å tilføie. På Generalkonsulens spørsmål svarer vidnet at han ikke så at "Kattegat" sank, men kapteinen fortalte det og det blev også fortalt av tyskerne. Spørsmål fra kaptein Thoresen:

  "Hvor var De da angrepet inntraff?"

  Vidnet: "Jeg var i messen."

  "Hvem hadde vakt på broen?"

  "1ste styrmannen og letmatrosene Sedolfsen og Hansen."

  "Hadde dere utkikkstønner?"

  "Nei, vi hadde ikke utkikkstønner, men gikk utkikk på broen om natten, - ikke om dagen."

  "Var dervakt ved skytset?"

  "Nei, ingen vakt ved skytset. Presenningen var på skytset. Hadde ikke trenet kanonmannskap."

  "Blev de hemmelige papirer kastet overb0ord?"

  "Ja, de blev kastet overbord av telegrafisten."

  "Blev nødsignal utsendt?"

  "Nei, ingen nødsignal blev utsent."

  "Er De personlig enig med kapteinens bestemmelse om ikke å opta kampen slik som situasjonen var?"

  "Vi var alle enige om det."

  5te vidne, matros Hans Nielsen, kjente beretningen og er enig. Vil tilføie at der ikke var velutdannet kanonbetjening ombord. Fikk ombord en gunner i Durban. Utkikken var elendig. Da båten blev tatt var der ingen utkikk om dagen. Spørsmål fra kaptein Thoresen:

  "Hvor var De da angrepet inntraff?"

  "Jeg var i messa."

  "Vidnet så at "Kattegat" fikk treff midskibs og i skortsen. Han så ingen treff på poppen.

  "Hadde De trenet kanonbetjening?"

  "Nei, vi hadde ingen trening med kanon."

  "Var utkikken forsynt med kikkert?"

  "Nei, utkikken var ikke forsynt med kikkert. Det var en kikkert på broen, men den skulde kapteinen ha."

  "Hvad slags skyts hadde dere?"

  "En 4" kanon. Er ikke sikker på hvor mange maskingevær. Jeg visste ikke hvor de stod da der aldri var undervisning mens jeg var ombord.

  "Så De at de hemmelige papirer blev kastet overbord?"

  Vidnet så ikke at de hemmelige papirer blev kastet overbord. Han så ikke at skibet sank.

  6te vidne, letmatros Olaf Aas, kjenner beretningen, og er enig. Har intet å tilføie. Spørsmål fra kaptein Thoresen:

  "Hvor var De da angrepet inntraff?"

  "I lugaren."

  "Så De at båten blev truffet?"

  "Ja, i skorstenen (fulltreffer), hørte at den fikk treffere i rummene."

  ...