Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
20. mai 1942
Posisjon
Sør-Atlanteren, S. 28o 11', W. 11o 30'
Årsak
Senket av tysk raider
Last
Ballast
Reiserute
Cape Town - Montevideo, Uruguay
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
7
Fanget
25
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • BERETNING AD M/S "KATTEGAT"S TAP p.g.a. KRIGSHANDLING

  Da journal ikke foreligger, da M/S "Kattegat's" kaptein og dekks officerer, så vidt mig nu bekjendt, ennu befinner sig i tysk krigs fangenskap, har jeg, marinekaptein W. O. Thoresen, efter opdrag fra generalkonsul F. S. Platou, Sydney N.S.W., optatt forklaring av -

  (1) Maskinmester JENS FLØRNES

  (2) 2nen Maskinist REIDAR YSTRØM

  (3) 3dje Maskinist HANS HENRIKSEN

  (4) Kokk HARALD BJERKESTRAND

  (5) Matros ALF HOLM

  (6) Matros HANS NIELSEN

  (7) Letmatros OLAF ÅS

  i tiden 15/12-42 - 25/12-42 av hvilken forklaring nednnevnte fremgår:

  M/S "Kattegat" avgikk fra Cape Town, Syd Afrika den 12/5-42 i ballast og bestemt Montevideo, Uruguay, Syd Amerika for ordre. Reisen forløp normalt og efter opgiven rute inntil den 20de mai 1942 ca. kl. 1900 da skipet uten varsel blev angrepet med voldsom kanonild. Skipets posisjon var da 20o11' S. - 11o 30' W.

  Skipet fikk adskillige direkte treff både i skrog og overbygning. Efter ordre fra broen blev maskinen stoppet kort efter kl. 1900 og ordre blev gitt til å gå i båtene. Hele besetningen - 32 mann kom vel fra borde og blev tatt ombord i angriperen - en tysk raider. Efter at samtlige mannskap og officerer var tatt ombord i den tyske raider, avfyrte denne i påsyn av kaptein Gjurød, 2 torpedoer. Ingen av disse torpedoer traff "Kattegat". Alle mann fra "Kattegat" blev så sendt under dekk og tysk mannskap med sprengbomber med sig blev sendt ombord i "Kattegat".

  Efter sigende blev disse sprengbomber plasert i maskinrummet og bragt til å eksplodere. "Kattegat" sank så i løpet av 10 minutter.

  Samtlige officerer og manskaper blev holdt fanger ombord i raideren inntil den 25. juni 1942 da samtlige fanger blev overflyttet i sjøen til det tyske forsyningsskip "Doggerbank". Med dette fartøy blev de transportert til Japan via Batavia. I Batavia fra 2nen til 6 august 1942, ankom Yokohama den 19de august.

  Den 21de august blev de av mig forhørte, overflyttet til det tyske fangeksip "D. Leuthen" ex British "Kankin". De blev holdt ombord i "D. Leuthen" inntil den 1ste oktober 1942 på hvilken dag de blev overflyttet til den tyske blokadebryter "Ramses" bestemt Bordeaux med full last av oljer, fett og gummi. "Ramses" forlot Yokohama den 10de oktober, Kobe den 24de oktober, Balik Zepen den 11te november og Batavia den 23de november, 1942.

  Den 28de november 1942 blev "Ramses" opdaget av allierte sjøstridskrefter og "Ramses" blev senket av sitt tyske mannskap. De av mig forhørte blev tatt ombord i R.A. N.'s "Adelaide", ankom Fremantle ombord i denne den 2nen december. Blev der efter ordre fra Navy Board, Melbourne overflyttet til S.S. "Mauritania" og ankom med denne til Sydney, N.S.W. den 11te december 1942, videre efter ordre fra Navy Board, Melbourne og mig selv blev de underbragt ved Balmoral Naval Depot for forhør. Den 14de december, efter at de vesentligste forhør var over, blev alle restriksjoner med hensyn til deres bevegelser, helt løftet, og de blev landsatt og overlatt til Det Norske Generalkonsulat, Sydney.

  De siste oplysninger angående resterende officerer og mannskaper ex "Kategat" er:-

  Captein Bjarne Gjurød "Rakotis"

  1. Styrmann Rolf Christiansen "

  2. Styrmann Carl Nielsen "

  Telegrafist Johan Rørvik "

  Messegutt Peder Hågård "

  Bosun Hans Hansn "

  Matros Astor Berteusen "

  Letmatros Arne Fagelund "

  Letmatros Jørgen Hansen "

  Ungmann Hans Espeland "

  3. Styrmann Arvid Hellesen "Doggerbank"

  4. maskinist Birger Jarholen "

  Elektrikker Harry Pettersen "

  Motormann Erling Jacobsen "

  Motormann Maltion Hermansen "

  Smører Lars Johnsen "

  Smører Oddvar Fostervold "

  Matros Wilfred Øiehaug "

  Letmatros Bertell Stokseth "

  Letmatros ? Sedolfsen "

  Stuert Johan Johansen "Regensburg"

  Motormann Chr. Bergksaug "

  Maskingutt Robert Jones Camp Japan

  Galleygutt ? McKeun "

  Kanoner ? MacKillinger "

  SYDNE, N.S.W. 2nen januar, 1943

  W. Oscar Thoresen, Kaptein, K.N.M.

  At ovenstående utdrag av våre beretninger er riktig attesteres:

  SYDNEY, N.S.W. 7. januar 1943

  Reidar Ystrøm, 2nen maskinist

  Hans Henriksen, 3dje maskinist

  H. Bjerkestrand, kokk

  Alf Holm, matros

  Hans Nielsen, matros

  Olaf Ås, letmatros