Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
9. juli 1942
Posisjon
Engelske kanal, utenfor Start Point
Årsak
Torpedert [av tysk MTB]
Last
Patent fuel, briketter
Reiserute
Swansea - Poole
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
14
Fanget
0
Omkommet
8 [8]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  17. juli 1942
  Sted
  London
  Administrator
  Generalkonsul G. Conradi
  Merknad
  2 britiske signalmenn omkommet, navn ukjent

  ...

  Fremstod kaptein Einar Apeland, fører av d.s. "Kongshaug" ...

  Kapteinen fremla rapport angående krigsforliset til hvilken han henholder seg ...

  ...

  I tillegg til hvad der er anført i rapporten oplyser kapteinen at skipets redningsredskaper var i full orden. Han så redningsflåten på hvilken der var en mann, men han var selv så svak og utmattet at han ikke orket å komme sig hen til flåten.

  ...

  Fremstod 1. vidne Johannes Strømmen ... 2. styrmann på d.s. "Kongshaug". ...

  Vidnet har undertegnet den ovennevnte rapport og bekrefter riktigheten av hvad der er anført. Han forklarer i tillegg hertil at man ikke på "Kongshaug" brukte utkik forut, fordi båten når den var lastet tok så meget sjø forut at dette ikke lot sig gjøre. Båten var en "holken-dekker" med åpne rekker. Utkikk blev derfor altid holdt fra broen når skipet var lastet. Når man derimot gikk i ballast var der utkikk forut.

  Vidnet stod da ulykken hendte på st.bords side ved maskingeværene bak 1 styrmann som betjente geværene. V. holdt utkikk med fly og var den første som fikke se de i rapporten nevnte lyskuler. Han varslet straks 1 styrmann som gjorde sig rede til å skyte. Han hørte duren av fly. Det var ca. 10-15 minutter efter dette at skibet blev rammet av en torpedo. V. følte da som om han fikk et slag i hodet og han blev trykket bakover inn i styrehuset og blev for et øieblikk helt fortumlet. Hvad årsaken var kan han ikke si, men det tør hende at det var lufttrykket efter eksplosjonen. Han kom sig hurtig ned på båtdekket, hvor stuerten, matros Augustson og nogen andre holdt på å låre ut stb. livbåt. V. hjalp til hermed. Imidlertid krenget skibet hurtig til bagbord og båten blev hengende fast, og vidnet blev klemt mellem båten og forreste davit og trukket ned i sjøen. Da han kom op på overflaten fikk han tak i en madras som han holdt sig fast i. Han fikk også tak i en livbeltkasse å støtte sig til Efter ca. 3 kvarter blev han tatt av en destroyer og landsatt i Portsmouth.

  Livbåtene, flåten og andre redningsredskaper ombord var i god orden. Livbåtene var før avgang eftersett.

  ...

  Fremstod 2 vidne Finn Numme ... matros ombord i d.s. "Kongshaug". ...

  Vidnet var på akterdekket da ulykken inntraff. Han hadde frivakt og stod og snakket med 2 maksinisten. Han så lyskulene og trodde det vilde bli et flyangrep, da duren av flyene hørtes. Dette kunde være ca. kl. 1.15. Så pludselig kom eksplosjonen. Han så silhouetten av kommandoboren og skorstenen i lyset av den flamme som opstod ved eksplosjonen og mener derfor at torpedoen rammet like ved luke 2 like forenfor broen. 2den maskinisten fikk et så sterkt chock at han blev som lammet. V. trakk ham med sig under hyttetaket akterut. Her måtte han forlate ham for å hjelpe å få ut st.bord livbåt og senere så han ikke 2 maskinisten. Det var imidlertid umulig å få båten ut fordi skibet hadde formeget slagside. V. hoppet derfor ut i sjøen sammen med de andre som holdt på med livbåten og da sank "Kongshaug" rett ned med engang. Først fikk han tak i en livbeltekasse og kom senere op på flåten og blev efter tre kvarter eller en times tid tatt op av en destroyer.

  ...

  Fremstod 3 vidne Torleif Haavik ... matros på d.s. "KONGSHAUG". ...

  V. stod til rors da ulykken hendte. Idet eksplosjonen inntraff blev han go to-tre andre som var i styrehuset kastet omkuld. Men han kom ikke tilskade. Han kom sig straks op og sprang ut av styrehuset, hoppet ned på båtdekket for å hjelpe med å sette ut st.bords livbåt. Da dette mislyktes, sprang han ut i sjøen. Da han kom op på overflaten igjen var "Kongshaug" forsvunnet. V. fikk ikke tak i noget å holde sig fast i, men fløt på redningsvesten inntil han efter ca. 1 1/2 time blev tatt op av en destroyer. Han var da bevisstløs.

  ...

  Fremstod 4 vidne, Knut Berge ... fyrbøter på d.s. "Kongshaug".

  V. lå og sov, da eksplosjonen fandt sted. Han sprang straks ut på dekk. Hans tanke var å hjelpe til å sette ut livbåten, men skibet krenget sa så sterkt at vidnet bare måtte hoppe ut i sjøen. Da han kom op på overflaten hadde han skibets redningsflåte like ved siden av sig og kom op på den. Litt senere kom også finn Numme og en annen matros, som vidnet ikke husker navnet på, op på flåten. Efter ca. 1/2 times tid blev de tatt op av en destroyer.

  ...