Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
28. februar 1942
Posisjon
Ca. 34o45' N. 69o20' V
Årsak
Torpedert (?) [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
New York - Ciudad Trujillo
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
10
Fanget
0
Omkommet
15 [15]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  16. mars 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremstod skipsfører Holm Brynildsen, somforklarte at han var fører av M/S "Leif" ... "Leif" avgikk den 26/2, 1942, fra New York med en ladning stykkgods for Ciudad Trujillo. Skipet var ved avreisen i fullt sjødyktig stand. Kapteinen kunde ikke fremlegge noen journal da disse gikk ned med skipet. Han fremla imidlertid et journalutdrag forfattet etter hukommelsen.

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i journalutdraget anførte og forklarte videre at han lå på sofaen i sin lugar da eksplosjonen inntraff. 3. styrmann Robert Karlsen, som hittil er savnet, hadde vakt på broen. Komp. visste ikke hvem stod tilrors på det tidspunkt; heller ikke visste han hvem hadde utkikk; men der var en mann som hadde utkikk på broen. Begge er hittil savnet. Siktbarheten var ca. 3 mil. Da kapteinen kjente eksplosjonen tok han på seg redningsdrakten og gikk ut på båtdekket. Vaktmannskapet var da i ferd med å sette båtene på vannet. Da kapteinen hørte at motoren var i full gang stoppet han denne. Redningsarbeidet gikk glatt og alt redningsutstyret var i full forskriftsmessig orden; alle mann hadde redningsdrakter. Der hersket fullstendig orden og disiplin under redningsarbeidet. Skipet hadde vært helt mørklagt siden det gikk fra New York. Kapteinen hadde selv ikke under reisen sett noe mistenkelig, og hadde ikke hørt at andre av mannskapet hadde sett noe usedvanlig. Posisjonen ved senkningen var ca. 34o45' N. 69o20' V. Fart ca. 14 1/2 mil.

  ...

  ... 1. vidne, styrmann Muller, som hadde medundertegnet journalutdraget.

  Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at 3. styrmann Robert Karlsen hadde vakt på broen da skipet ble rammet. Vidnet hadde selv frivakt og lå og sov i sin lugar. Han visste ikke hvem som stod tilrors; heller ikke hvem stod utkikk; begge er imidlertid hittil savnet. Vidnet forklarte videre at vakthavende styrmann øyeblikkelig hadde slått på alarmen. Da vidnet kom seg opp på båtdekket fikk han set at de to matroser som hadde vært på broen - disse var matros Oscar Petterson og matros Trygve Torgersen (vidnet visste ikke hvem av disse hadde stått tilrors og hvem hadde hatt utkikk) - hadde fått styrbords båt nesten ned på vannet; dette var de gått igang med uten ordre. Vidnet fikk stoppet dette og lot båten henge. Dette hadde tilfølge at bare 4 mann kom seg i denne båt før den kom på vannet og at en del av de som hørte til denne båt måtte gå i babords livbåt mens en del måtte hoppe i vannet. Omsider kom alle seg dog i båtene. Vidnet uttalte at redningsutstyret var i full orden og forskriftsmessig stand. Skipet hadde hele tiden vært totalt mørklagt. Ingen hadde merket noe usedvanlig forut for eksplosjonen. Bisitterne intet å bemerke.

  ...

  Fremstod 2. vidne maskinist Kristensn, som hadde medundertegnet journalutdraget. Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han hadde frivakt og lå og sov i lugaren da eksplosjonen inntraff. Han kom seg opp på båtdekket, man merket da at motoren fremdeles gikk. Vidnet gikk ned for å stoppe motoren, men da han kom på maskintoppen så han at 3. maskinisten holdt på med dette. Vidnet hadde ikke noe å bemerke til måten hvorpå redningsarbeidet gikk. Rednings-utstyret var i full orden og i forskriftsmessig stand. Der hersket orden og disiplin. Skipet hadde vært totalt mørklagt hele tiden. Alarmklokken hadde virket utmerket. Bisitterne intet å bemerke.

  ...

  Fremstod 3. vidne matros Vaagen, som hadde medundertegnet journalutdraget. Vidnet hadde frivakt og lå tilkøys da eksplosjonen inntraff. Han kom seg på dekk og hoppet ned i styrbords livgåt hvor han hørte hjemme. Redningsarbeidet gikk rolig for seg og disiplinen var god. Vidnet hadde intet å bemerke til redningsutstyrets beskaffenhet da dette var i beste orden. Skipet hadde vært helt mørklagt hele tiden. Vidnet hadde redningsdrakten sin klar og fikk den på seg i løpet av da. 1 minutt. Vidnet uttalte at redningsdraktene var meget gode og dette var den almindelige mening blandt mannskapet. Bisitterne intet ytterligere å bemerke.

  ...