Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
23. september 1942
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Bauxitt
Reiserute
Paramaribo - Port of Spain
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
8
Fanget
0
Omkommet
15 [15]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  28. oktober 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremsto skipsfører John Einar Jensen ... "Lindvangen" avgikk den 21. september fra Paramaribo med en ladning bauxite bestemt for Port-of-Spain. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i full sjødyktig stand. Kapteinen kunne ikke fremlegge skipets journal som var gått tapt ved forliset, men han fremla en rapport om hendelsen skrevet etter hukommelsen. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var nettopp kommet ned fra broen sammen med 1. styrmann og befant seg på b.b. side av båtdekket da eksplosjonen inntraff. Vakthavende styrmann, F. Birkeland slo straks på alarmen og slo stopp i maskinen. Imidlertid begynte skipet å synke så hurtig, forklarte kapteinen videre, at det ikke var annet å gjøre enn å komme seg i vannet hurtigst mulig. Etter at kapteinen og matros R. Brun var kommet opp på den ene flåte som nevnt i rapporten, kunne de ikke se noe til de andre medlemmer av mannskapet. Det var først etter at de ca. 16 timer senere var blitt tatt opp av den britiske korvett at de fant de øvrgie 6 reddede etter å ha krysset omkring farvannet. Det visete seg at en matros, Thorvald Hommersland, var kommet seg opp på den andre flåten; 3 mann, matros Stein Helminsen, båtsmann Knut Helle og en maskingutt (bosatt i Surinam) fløt omkring i en kasse som hadde stått på poopen; en mann (neger fra Port-of-Spain) ble funnet i giggen som hadde ligget fri på dekket; den siste reddede, Ola Kvamme, fyrbøter, ble funnet drivende på vrakgods. De øvrige medlemmer av mannskapet så man intet mere til og de må alle antas å være omkommet, idet skipet sank på mindre enn 1 minutt. Kapteinen forklarte videre at an antok at u-båten var tysk idet sjefen talte engelsk med utpreget tysk aksent. På spørsmål om skipet hadde vært mørklagt under hele reisen og om redningsutstyret var i forskriftsmessig stand, svarte kapteinen bekreftende. Kapteinen opplyste videre at skipets hemmelige dokumenter og bøker befant seg i skipets jernskap og må være gått tilbunds med skipet.

  ...

  Der var ikke anledning til å avhøre noen vidner da samtlige de reddede medlemmer av mannskapet fremdeles befant seg i Port-of-Spain, Trinidad. Bare en av vaktmannskapet, nemlig rormann matros Rudosl Brun, var blant de reddede. Han var også fremdeles i Trinidad.

  ...