Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
23. september 1942
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Bauxitt
Reiserute
Paramaribo - Port of Spain
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
8
Fanget
0
Omkommet
15 [15]
Savnet
0
 • Rapport skrevet etter hukommelsen

  Avgikk fra Paramaribo mandag den 21/9-1942. Kl. 12 mandag - los ombord. Dypg. F. 17' 03", A. 17' 03". Før avgang alt redningsmateriell ettersett og fundet i god orden. Livbåter utsvingt. Kl. 1.30 mnd. kvitterte losen ved Suriname fyrskip. Styrer kurser i henhold til "routing-instructions", gitt av U.S.Navy Routing Office i Paramaribo. Ekstra utkikk ble holdt på broen, samt vakt ved kanonen akter.

  September 22. Klart vær, lett østlig vind, svak dønning. Intet særlig å bemerke.

  September 23, Kl. 00 midnatt løste 3. styrmann F. Birkeland av vakthavende, 1. styrmann L. Jacobsen. På broen var da dessuten føreren, J. E. Jensen, utkikk, matros K. Nilsen, samt rormann, matros R. Brun. Etter å ha oppgitt skipets posisjon, samt kurs som styrtes, etc. forlot 1. styrmann og fører broen. Kl. 12.20 fmd., 23de været lettskyet, klart, moderat, østlig vind og dønning. Kl. 12.30 fmd., 23de, ble skipet torpedert. Intet tegn til submarine var observert fra skipet. Eksplosjonen var voldsom og antas å ha truffet mellom No. 3 luke og maskinen på styrbord side. Føreren oppholdt seg i øyeblikket på båtdekk, babord side. Skipet begyndte å synke øyeblikkelig med akterskipet. Alarmklokker ble etter eksplosjonen slått på, samt "stopp" slått i maskinen. Da det ingen anledning var til å sette livbåter på vandet, hoppet samtlige vakthavende i sjøen, umiddelbart deretter føreren. Vannet kom da inn over båtdekket. Skipet sank meget hurtig, antas under ett minutt. Etter å ha kommet til overflaten observertes en flåte like i nærheten, hvor R. Brun samt jeg sev kom oppå. Straks etter kom submarinen tilsyne, hvorfra det ble spurt om skipet navn og størrelse. Deretter forsvandt submarinen. Samme dags ettermiddag, kl. 3.30, ble de overlvende, ialt 8 mann opptatt av en engelsk corvet og innbragt til Georgetown, Br. G. Det ble krysset rundt i ca. en time etter mulige survivors, men uten resultat.

  Ankom til Georgetown kl. 1.00 fmd. den 25/9-. Tre mann ble straks bragt til hospital for behandling og de øvrige til Navy & Merchant Seamens's Club.

  Den 6/10 ble samtlige sendt pr. fly til Port of Spain, hvor ankom kl. 6.30 emd., s.d.

  De omkomnes navn er:

  1. styrmann Leif Jacobsen

  2. styrmann Eivind Muller

  3. stymann Finn Birkeland

  Stuert John W. Berner

  Kokk Einar Messel

  Matros Ragnar Wist

  Matros E. Andersen

  Matros N. K. Nilsen

  Messegutt Oman Kekklu

  1. maskinist Oskar Pedersen

  2. maskinist Frode Johansen

  3. maskinist Harald Svendsen

  Donkeymann Ingolf Sjursen

  Fyrbøter Erik Burud

  Fyrbøter Einar Skavøy

  Nortraship, New York, den 27/10-1942

  J. E. Jensen, Fører, ex "LINDVANGEN"