Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
22. oktober 1943
Årsak
Beskutt av ubåter [tyske]
Last
Ballast
Reiserute
Lago - Freetown
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
35
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  29. november 1943
  Sted
  Liverpool
  Administrator
  Konsul Johan Vogt

  ...

  Fremstod skipet fører som fremla vedlagte journalutdrag og føreren henholder sig i alle dele til utdraget.

  Kapteinen fremla også vedlagte journalutdrag fra passesjerskip "ORBITA" angående 2 av mannskapet som døde på hjemreisen.

  ...

  Kapteinen oplyer videre at alt ombord var iorden og alt redningsmariell var i full stand. Motorbåten var satt på vannet i hver havn og ellers var alle livbåter i ordern. Kapteinen fremla videre journalutdrag fra "Orbita" tilhørende Pcific Steam Navigation som vedlegges. Journalutdraget gjelder de 2 av mannskapet som døde på hjemreisen. Begge blev begravet i sjøen. De avdøde er 1. maskinist Georg Stausland ... og kokk Reidar Haagensen ...

  1. Vidne fremstod:-

  2. styrmann Arnfinn Larsen ... Vidnet var vakthavende offiser da ulykken inntraff. Vidnet forklarer at det var mørkt og han så plutselig det eksloderte akter efter et kanonskudd. Vidnet trodde det først var en torpedo og ventet at det skulde komme en til. Det eksploderte igjen efter et nytt kanonskudd. Vidnet antar at det traff i nærheten av skipets kanon, hvor en skytter var på vakt. Skipet stoppet nu uten ordre fra broen. På vakt i maskinen var 3. maskinisten som vidnet også antar trodde at det var en torpedo. Vidnet gikk nu ned fra broen og traff kapteinen som ba vidnet om å forsøke at få svar fra maskinen. Det blev forsøkt men intet svar. Det blev nu skutt fra st.bord og b. bord og kulene traff. Skytningen øket stadig og en besluttet å gå i båtene. Vidnet gikk i b.b. aktre livbåt og denne båt rodde inn til havn. Vidnet så selv det eller de angripene krigsfartøier. Alt var i orden ombord og båtmanøvre blev avholdt før avgang Trinidad. Livbåtene var vel utstyrt. Vidnet fremholdt at skipet blev meget skadet og så likedan skipet synke. Såvidt vidnet vet var 1. maskinisten og kokken friske ved ankomst Freetown. Vidnet forstod at 1. maskinisten hadde svakt hjerte, og kokken sluttet å spise efter avgang Freetown.

  ...

  2. vidne fremstod:-

  3. maskinist Gerhard Syvertsen ... Vidnet var vakthavende maskinist da ulykken inntraff og opholdt sig i maskinrummet da de 2 første skudd traff. Det var store rystninger i skipet og vidnet har ikke vært utsatt for slikt før. Vidnet stod klar ved manøvringen og stoppet maskinen efter det andre skuddet. Da det ikke kom noget signal i fra broen sprang vidnet op i maskingangen hvor vidnet møtte 1. maskinisten som spurte om maskinen var stoppet, til hvilket vidnet svarte ja. Maskinisten svarte at det var bra. Vidnet vilde gå tilbake til maskinrummet, men til dette svarte maskinmesteren langtifra. Vidnet gikk til 2. maskinistens lugar og fandt der alt omhverandre efter eksplosjonen. Vidnet gikk nu opp på dekket og så nu st.b. livbåt nær på vannet. Vidnet sprang forover til midtskipet og det var nu en voldsom beskytning som skadet skipet sterkt. Vidnet kom sig ombord b.b. livbåt midtskips og mannskapet fra denne var det siste mannskap fra skipet til å komme til havn. Vidnet så skipet synke.Vidnet kom inn til havn ombord en korvett. Med vidnet var fyrbøter og smører på vakt i maskin og begge kom sig op. Alt var iorden ombord. Livbåtene var vel utstyrt. Vidnet forstod at 1. maskinisten led av hjertesyke og i januar iår da vidnet kom ombord skipet, fikk han høre om dette. 1. maskinisten søkte stadig lege og at leger hadde tilråd 1. mask. å gå iland. Dette også av legen i Freetown.

  ...

  3. vidne fremstod:-

  Matros Erike Gottfrid Backman ... Vidnet var på broen da ulykken inntraff, og det begyndte nettop å regne da første skudd traff, men da det var mørkt kunde en ikke se noget til skaden. Vidnet gikk ned av broen og senere til stb. livbåt. Vidnet så intet til de angripene fartøeier. Vidnet forklarer sig forøvrig i overnesstmmelse med de andre vidner. Alt var iorden ombord, undtagen med hensyn til livbåten han kom ombord hvor en måtte surre masten for å holde den oppe. Ellers var all redningsmatriell i orden. Vidnet var i nr. 2 motorbåt, og så også skipet synke. Angående kokk Haagensen, så vidnet ham et par dager før han blev bragt til passasjerskipet's sykelugar hvor mannen døde. Vidnet forstår at mannen led av dårlig hjerte. Haagensen blev begravet i sjøen. ...

  ...

  4. vidne fremstod:

  Matros og skytter Magnus Homanberg ... Vidnet var på vakt ved kanonen akter da ulykken nntraff. Skipet hadde en kanon og 2 luftskyts akter samt 2 luftskuts på broen. 1 skudd traff akter på b.b. side i skutesiden og det andre i nærheten av kanonen akter. Vidnet forklarer at det var mørkt og at en ikke kunde se de angripene fartøier. Likedan var det umulig å bruke skipets kanon. I lysningen om morgenen så vidnet 3 u-båter som tok del i angrepet. Vidnet er selv ikke sikker på hvordan han kom ned på dekket fra kanonen under skytningen.Vidnet kom ombord b.b. livbåt midtskips. Alt ombord var i full orden. Livbåten var i full orden. Vidnet uttaler sig forøvrig i overensstemmelse med de andre vidner. Vidnet så skipet synke. Angående kokken som døde fremholder vidnet at han var frisk den tiden de var iland, men på hjemreisen kunde ikke kokken spise og det så ut som at det var maven hans som var i uorden.

  ...

  5. vidne fremstod:

  Matros og skytter Einar Hansen ... Vidnet var kun matros ombord men tilhører skytteravdelingen. Vidnet var forut da ulykken inntraff. Vidnet sprang på dekk og måtte legge sig ned på dekket under den værste skytningen. Vidnet kom sig imidloertid senere akterut. Vidnet kom ombord b.b. aktre livbåt. Vidnet mener at det var umulig bruke skipet skyts da disse blev ødelagt under beskytningen. Alt var i orden ombord. Vidnet så skipet synke. Vidnet så også 3 u-båter da han var ombord i livbåten. Vidnet forklarer sig i likhet med de øvrige vidner. Angående kokken som døde så vidnet ham et par dager før og forstår at han led av dårlig hjerte. Kokken blev bragt til passasjerskipets's sykelugar.

  ...

  6. vidne fremstod:

  Båtsmand Arnold Lindqvist ... Vidnet var tilkøis midtskips da ulykken nntraff og kom sig på dekk straks etter 1. skudd. Vidnet spurte hva som foregikk. Vidnet gav ordre bli klar ved livbåtene. Senere gav kapteinen ordre om å gå i livbåtene. Vidnet kom ombord stb. midtskips livbåt. Vidnet så skipet synke og så også u-båtene. Livbåtene blev igjen i Robertsport. Angående kokken som døde, kjenner vidnet noget til ham og var med ham til legen. Vidnet forstår at mannen hadde dårlig hjerte. Vidnet forklarer sig i overensstemmelse med de andre vidner. Atl var iorden ombord og alt redningsmatriell var iorden.

  ...