Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
22. oktober 1943
Årsak
Beskutt av ubåter [tyske]
Last
Ballast
Reiserute
Lago - Freetown
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
35
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • UTDRAG AV DEKKS-DAGBOK S.T. "LITIOPA"

  Lørdag den 16. oktober 1943 kl. 18.15 avgikk fra Lagos i ballast bestemt for Freetown.

  22. oktober kl. 03.30 angrept av u-båt. Denne åpnet ild med kanon som traff akterskibet på b.bords side. Omtrent samtidig blev der åpnet ild med maskingevær fra en annen u-båt tpå st.bord side. Et regn av kuler feide over poopen og skadet bl.a. kanonen, det ene maskingeværet og en livbåt. Maskinen ble stoppet og mannskapet beordret klar ved livbåtene. Omtrent kl. 03.45 blev der igjen fyrt tre skudd fra st.bord side. Været var mørkt med regnbyger så man kunde ikke se u-båtene. Mannskapet blev nu beordret å gå i livbåtene. Alle fire båter blev satt på vannet. U-båtene fortsatte skytingen til kl. (fem) 05.00. Rodde omkring i nærheten av skibet til det lysnet om morgenen. Man hadde i mørket mistet de andre livbåtene av sikte, men da det lysnet om morgenen, opdaget man den ene båten et stykke vekke.

  Vi merket nu at livbåten ikke holdt tett og ved undersøkelse viste det seg at den var gjennem-hullet av flere kuler. Hullene blev plugget igjen og man fortsatte op mot den andre båten. Det viste sig å være st.bords båt, midtskips hvori der befandt sig 9 mann. I motorbåten var vi 12 mann. Den andre båten blev nu tatt på slet og vi satte kursen mot skipet, som fløt fremdeles.

  Den hadde nu fått sterk slagside til st.bord og akterskipet sank stadig dypere. Der var flere huller i skutesiden, særlig på st.bord side til maskinrummet. Tykk svart røk veltet op fra maskinrummet og kappen akterut og snart brandt det rundt hele poopdekket. Nu begyndet ammunisjonen å eksplodere, så splinter og jernstykker fløi høit i luften. En granat på kanon-platformen som eksploderte kom hvinende i retning av livbåtene, så man fandt det rådligst å ro lenger vekk.

  Skibet la sig stadig mere over på siden og kl. 12.45 gikk det rundt og sank. Da vi fremdeles ikke hadde sett noget til de to andre livbåtene, blev kursen satt for nermeste land, kompasskurs N.O. Den ene livbåten kom inn til Robertsport den 22, 2 båter ankom den 23. og den fjerde båt blev slept inn av en korvett og kom inn senere den samme dag. Alle besetningen, 35 mann blev reddet.

  Den 24 gikk vi ombord i korvetten for å fortsette til Freetown hvor vi ankom den 25. okt.

  Under angrepet blev Fyrbøter Arthur Smith såret i leggen av en granatsplint. 1. styrmann Alf Mølbach skadet den ene foten mellem livbåten og skutesiden, Salongutt Alfred Johansen skadet det ene øie og foslog sig en del i ansiktet, da han faldt i livbåten.

  TRYGVE OLSEN, fører s.t. "LITIOPA"

  7. novbr. klaget 1. mask. Georg Stausland over at han følte sig uvel i maven og hadde ingen appetitt. Han gikk imidlertid ikke til skibets lege, men tok nogen aspirintabletter. Neste dag følte Stausland sig fremdeles uvel med hyppig avføring. Den 9. november holdt Stausland køien og doktoren blev tilkaldt. Han blev tildelt medisiner straks og likeså den følgende formiddag. Stausland hadde stadig hyppig avføring, følte sig kvalm og tildels frysninger. Den 16. november tørnet Stausland ut av køien (omkring kl. 15.30). Han gikk et par skritt og faldt så om på gulvet halvt bevistløs. Vi fikk øieblikkelig anbrakt ham i en stol og tildkaldte doktoren. Denne samt en assistent kom straks efter. Stausland fikk først et opkvikningsmiddel, derpå en injection i den ene armen. Han blev derpå båret inn i skibets hospital for videre behandling.

  Georg Stausland døde samme dag kl. 18.00.

  TRYGVE OLSEN

  COPY OF ENTRIES IN OFFICIAL LOG REGARDING REIDAR HAAGENSEN, Cook.

  13/11/43 10.30 a.m., Gibraltar.

  At 10.30 a.m. this day 13/11/43, the Ship's Surgeon was called to see Reidar Haagensen, Cook, travelling as a Shipwrecked Seaman on board this vessel, on the Mess Deck. He was found to be suffering from Mitral Stenosis and Myo-Carditis and was immediately removed to Ship's Hospital and given Medical treatment.

  15/11/43 6.30 p.m., at Sea.

  Reidar Haagensen, Cook, who was placed in Ship's Hospital at 10.30 a.m. 13/11/43 and has since then received continuous medical attention, died at 6.30 p.m. today 15/11/43. Cause of Death - Myo-Carditis and Heart failure.

  16/11/43 7.00 a.m., at Sea.

  The Mortal remains of Reidar Haagensen, Cook, were committed to the deep at 7.00 a.m. today 16/11/43. Church of England Rites observed. His effects which remain in the custody of the master are as follows:- One Brown Paper Parcel containing:- 1 coloured shirt, 1 grey wool scarf, 1 pair socks, 1 pair khaki stockings, 2 pairs Underpants, 1 pair long underpants, 1 pair plimsolls, 3 singlets, 1 pair trousers, 1 undervest, 1 cloth bag, 1 three piece suit, 1 pair black shoes, 1 pair white drill trousers, 1 toothbrush, 1 razor, 1 shaving brush, 1 stick shaving soap, 1 tube toothpaste, 1 bottle Eno's Fruit Salts, 1 package containing Norwegian Passport and sundry papers.

  All the aboev entries signed by:-

  E. H. LARGE, Master

  E. AUSTIN GIBB, Surgeon

  R. H. SISSONS, Ch. Off.

  Third entry signed by:-

  ' A. G. JENKINS, Purser

  COPY OF ENTRIES IN OFFICIAL LOG REGARDING GEORGE STAUSLAND, CH. ENGINEER

  10/11/43 3.30 pm., at Sea.

  At 3.30 on this day 10/11/43 the Ship's Surgeon was called to see George Stausland, Chief Eng. travelling as a Shipwrecked seaman on board this vessel. He was found to be in a state of collapse and incontinence. He was immediately removed to the Ship's Hospital and given Cardiac restoratives.

  10/11/43 6.00 p.m., at Sea.

  George Stausland, Chief Engineer who was placed in ship's hospital at 3.30 pm today 10/11/43 and has since then received contiuous medical attention, died at 6.0 pm. today. The cause of death - Engero-Entereitis and Heart Failure.

  11/11/43 6.45 a.m., at Sea.

  The Mortal remains of George Stausland, Chief Engineer, were commited to the deep at 6.45 a.m. today 11/11/43. Church of England rites observed. His effects which remain in the custody of the Master are as follows:-

  One suit case containing:- 1 felt hat, 1 cap, 1 rainkoat, 1 leather belt, 1 pair sand coloured trousers, 1 white shirt, 1 suit overalls, 1 pair khaki trousers, 1 woolen pullover, 1 dark grey scarft, 1 pair khaki shorts, 2 coloured shirts, 1 Gilette razor in case, 1 shiving brush, 1 toothbrush, 1 pair scissors, 3 pairs shoe laces, 1 pair sun glasses, 1 pair spectacles in case, 1 comb, 1 pair armbands, 1 penknife, 2 reels Manchester thread, 1 packed needles, 1 box containing buttons and cotton, 1 reel cotton, 1 pipe, 1 tube Dantalvis, 1 wallet, 1 stick shaving soap, 1 pair wool underpants, 1 wool vest, 1 suit pyjamas, 7 pair socks, 1 tie, 1 set interlock underwear, 1 cotton singlet, two handkerchiefs, 1 card containing safety pins, 1 pair braces, 1 blue serge suit (three pieces).

  One khaki bag containing:- 1 pair black leather shoes, 1 pair brown suede shoes.

  One package:- conatining, 1 Norwegian Passport, U.S.A. Coastguard Identifaction Card, 1 Norwegian Certifikat, Sundry letters, Photographs etc. 1 envelope containing £3.10.3 sterling and 8 Curacao Dollars.

  ALL THE ABOVE ENTRIES SIGNED:-

  E.H. LARGE, Master

  E. AUSTIN GIBB, surgeon

  R. H. SISSON, Chief Off.

  THIRD ENTRY SIGNED BY:-

  A. G. JENKINS, purser