Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
1. april 1943
Posisjon
N 23' 09 W 83o 24'
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
Tampa - Puerto Barrios
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
19
Fanget
0
Omkommet
4 [4]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  8. april 1943
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul Paul Koht

  ...

  Fremsto skipsfører Arne Olsen ... "Lysefjord" avgikk fra Tampa den 31. mars med stykkgods for Purto Barrios. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i full sjødyktig stand. Da skipets journaler gikk tapt ved forliset fremla kapteinen en rapport skrevet i New York angående den inntrufne begivenhet. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han nettopp var gått inn i sin lugar da torpedoen rammet. Han grep straks skipspapirene og løp til livbåten, men etter at ahan var kommet i båten gikk denne rundt og skipspapirene gikk tapt. Skipets hemmelige bøker var nedlåst i kapteinens lugar og gikk ned med skipet. Kapteinen forklarte at alle var blitt reddet unntagen 4 mann, nemlig: 2nen maskinist Ole Andersen, ... 3dje maskinist Ole Andersen, ... matros Edvard Tobiassen,... fyrbøter Eugenio Suarez, ... Kapteinen har intet kjennskap til hvordan disse omkom. Ingen av de omkomne oppholdt seg i maskinen da torpedoen rammet. På spørsmål om skipet hadde vært mørklagt, svarte kapteinen bekreftende. Redningsutstyret var helt ut i forskriftsmessig stand. Den ene livbåt er kommet inn til Cuba, mens den annen måtte forlates da de ombordværende ble tatt opp av United Fruit Company's S/S "Howard".

  ...