Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
5. mai 1942
Posisjon
Virgin Rocks, Placentia Bay, Newfoundland
Årsak
Totaltforlist etter grunnstøting
Last
Stykkgods
Reiserute
Halifax - Argentia
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
20
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • JOURNALUTDRAG

  Tirsdag 5te mai 1942

  W.N.W. vind skiftende til W.S.W. utpå dagen. Styrke 3-2. Sjøgang styrke 2 økende til 4 utover eftermiddagen.

  Kl. 0800 Kurs 62 grader retvisende, loddet 75 fvnr. Kl. 1030 loddet 72 fvnr. Kl. 1320 lg. 51 Loddet over 100 fvnr. Kl. 1600 lg. 74 loddet 95 fvnr. Kl. 18 lg. 81 loddet 80 fvn.r Kl. 1900 lg. 83 1/2 loddet 49 favner. Farten satt til styrefart. Kl. 2010 lg. 88 loddet 15 favner. Kursen forandret til rv. 336. Tett tåke.

  Kl. 2040 tok skibet grund forut. Der blev slåt stopp, full fart akterover og stopp igjen. Da skibet ikke vilde komme akterover, men hugget voldsomt og krenget hardt over til b.b., blev mannskapet beordret klar ved båtene. Motorbåten blev først avfirt med bare nødvendig mannskap omrod til å manøvrere den over til le side. Motorbåten var plasert forest om b.b. Matros Kvitanes blev samtidig satt til å peile rom og tanker Forrommet og tank nr. 1 fylte for. Således viste allerede første peiling 15 fot vann i forrommet. Der blev pånytt gått akterover i maskinen, men uten resultat, så maskinen blev stoppet gijen. Rom og tanker blev stadig peilet. Forrommet og tank nr. 1 fylte stadig mer, og efter en stunds forløp trengte vannet også inn i stb. 2 tank. B.B2 tank derimot holdt seg fremdeles tørr, likeledes blev akterrommet og 4 tanken funnet tørr.

  Da forskibet nu var vannfylt blev der ikke gjort ydderligere forsåk på å få skibet av grund. Skibet hugget hele tiden voldsomt, og krenget stadig mere over til b.b. Ca. 40 graders krengningsvinkel. Situasjonen blev nu funnet å være preker da man hadde inntrykk av att skibet når som helst kunne kantre. Båt nr. 2 blev derfor satt på vannet og manøvrert rundt skibets akterende over til le side. Efterhvert gikk alle mann i båtene som blev gjort fast til skibet på langt taug. Iløpet av natten gikk 1ste styrmann og et par mann gjentagne ganger ombord for å undersøke forholdene. B.b. rekke blev iaktatt å komme stadig dypere i vannet, og alle lugarer om b.b. var vannfyldte. Maksinrommet derimot holdt seg såvidt det kunde ses fra dekket stadig tørt, mens der i fyrrommet kunne ses å ha trengt vann inn. Begge livbåter hang fast ved skroget intil det lydnet. I løpet av natten var der gjentagne ganger hørt en tåkelur, men så svakt at karakteren ikke kunne gjøres ut. Den blev hørt i N.O.T.O. Da tåken fremdels var meget tett, anså man mulighetene for å bli opdaget for meget små. Det blev derfor besluttet at man med motorbåten skulde prøve å rekke land og tilkalle hjelp. Motorbåten forlot fartøiet og styrte N.O.t.O. mens livbåt nr. 2 under 2den styrmanns komando blev ved skibet. Tåken var fremdeles meget tett. Motorbåten nåde fyret, og det lykkedes å lande uten at båten tok nogen skade. Fyret viste seg å være Verde Pt. Derfra blev telefonert til marinestasjonen i Argentia, som lovet å sende hjelp øieblikkelig. Motorbåten gikk derefter tilbake til skibet, og ankom der kl. 0930. Tanken var i mellemtiden lettet, men vinden var frisk og sjøen gikk tung. Den andre livbåt under annenstyrmanns komando, lå fremdeles ved skibet, fastgjort.

  I løpet av formiddagen såes et marinefartøi å nærme seg, og da folkene nu var utkjørte og forfrosne, blev det kastet los fra skibet og gått mot marinefartøiet med begge livbåtene. Den ene båt og 15 mann blev efterlatt på marinefartøiet, mens den andre, motorbåten med 5 mann av skibets besetening og 3 mann fra marinefartøiet gikk tilbake til skibet. Efter ca. en halv times forløp blev alle mann beordret ombord i marinefartøiet igjen av samme fartøis komandør. I løpet av dagen besluttet marinens folk å redde så meg at skibets last som mulig, og under dette arbiede blev Magnhilds 1ste styrmann beordret å være tilstede. Han forlot fartøiet da 1ste båt gikk inn til havn om kvelden.

  I grundstøtningsøieblikket var kapteinen, 1ste styrmann, rormann og utkikk på broen, matros Kvitanes til rors og matros Perechneff på utkikk.

  Alle klokkeslett refererer seg til skibets tid, som var en time efter stedets tid.

  Gabriel Hansen, kaptein

  Gerald Kvitanes, Rormann

  J. Bastholm, 1ste mask.

  Jaampa Krag, 1ste styrmann