Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
4. oktober 1943
Posisjon
Østlige Middelhav, utenfor Cyrenaica
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Spillolje
Reiserute
Alexandria - Tripoli
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
52
Fanget
0
Omkommet
2 [2]
Savnet
0
 • Journal - Utdrag

  Fredag den 1/10/1943 avgikk s.t. "MARIT" fra Alexandria i convoy med en oljelast for lossehavn bestemt av S.N.S.O. Alexandria. Mandag den 4/10/1943 ca. kl. 15.50 opstod der en eksplosjon om babord mellem Nr. 2 og 3 tank, antagelig forårsaket av torpedo, med den følge at skibssiden til nr. 2 og 3 tank blev sprengt ut, samt dekket over nevnte tanker blev opsprengt og hele midtskibet og lugarer skadet og oversprøitet med olje. Skibet fikk sterk slagside til styrbord som følge av at oljen i nr. 2 og 3 tank gikk på sjøen.

  Straks efter eksplosjon blev maskinen stoppet av vakthavende maskinist. Da man trodde at skibet vilde holde sig flytende forsøkte man å rette op skibet ved at slippe ut oljen i nr. 1 tank om styrbord, men skibet rettet sig ikke noget nevneverdig, men derimot begyndte å synke i vannet med forskibet. Ved undersøkelse av lasterummet forut og maskinrummet midtskibs, vistes at også disse var sprunget lekk under eksplosjon og hurtig blev fyldt med vann.

  Straks efter eksplosjon blev 3 livbåter satt på vannet, den 4de livbåt blev skadet under eksplosjon og kunne ikke brukes.

  Da skibet sank dypere i vannet og ikke så ut til å ville holde sig flytende, gikk livbåtene fra borde, men fremdeles kapteinen og første styrmann ombord i skibet.

  Omtrent en halv time før skibet sank, forlot også kapteinen og første styrmann skibet og blev optatt av en av de eskorterende fartøier sammen med de resterende mannskap.

  Skibet sank den 4/10/1943 ca. kl. 17.00.

  Ved eksplosjon forsvandt Lascar Mohamad Abbas som var i arbeide på dekk hvor eksplosjon inntraff, også Naval Gunner Herbert Keene som var i Gunnboxen på babord broving blev skadet invortes og døde på R.A.F. Hospital i Bengazi den 6/10/1943.

  Ved ankomst til Bengazi blev kapteinen og 3. styrmann samt en Lascar innlagt på R.A.F. Hospital for skade opstått ved senkningen.

  Det resterende mannskap samt den skadede Lascar som var inlagt på Hospitalet blev av Sea Transport i Bengazi sendt Fredag den 8/10/1943 til Alexandria og ankom dertil den 12/10/1943 og ivaretatt av det Norske Konsulat på stedet.

  Kaptein Caspersen ankom til Alexandria den 15/10/1943 efter å ha veret overflyttet til General Hospital Cairo fra Bengazi.

  Derimot er fremdeles 3. styrmann Nils Odland på hospitalet i Bengazi.

  S. Caspersen, fører