Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
17. juni 1942
Posisjon
20 miles ØSØ Port Isabel, Texas
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
New Orleans - Vera Cruz
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
18
Fanget
0
Omkommet
1 [1]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  24. juni 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  "Moira" avgikk 12. juni fra New Orleans i ballast, bestemt for Vera Cruz. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødyktig stand. Kapteinen kunne ikke fremlegge skipets journal som var gått tapt ved forliset. Han fremla imidlertid en rapport ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han befant seg i sin lugar da eksplosjonen inntraff; han uttalte at han plutselig vågnet ved at han hørte skrik fra dekket; han befant seg da på dørken og går ut fra at han må være blitt slått i svime ved eksplosjonen idet han, da han kom ut på dekket, så at livbåtene allerede nesten var satt på vannet. Han gikk deretter inn i salongen og fant at alt løsøre var smadret, heri også innbefattet alle skibets papirer, bøker etc. Kapteinen forklarte videre at han deretter gikk i livbåten. Han uttalte at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen og at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Alle mann hadde redningsdrakter.

  ...

  ... 1. vidne, 2nen styrmann Tobiassen, som hadde medundertegnet den av kapteinen fremlagte rapport. Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han hadde vakt på broen da eksplosjonen inntraff. Vidnet var kommet på vakt kl. 4, men hadde ikke sett noe usedvanlig eller mistenkelig på sjøen. Han uttalte at han må være blitt slått halvveis i svime ved eksplosjonen, for da han ble klar over hvad som var hendt og kom ned på dekket var livbåtene allerede på vannet. Han gikk straks i livbåten. Vidnet foklarte at skibet hadde vært mørklagt under hele reisen og hadde fulgt kurser oppgitt av det britiske admiralitet. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand og redningsarbeidet foregikk i god orden. Alle mann ble reddet unntagen rormannen, matros Alf Kristensen, som forsvant ved eksplosjonen.

  ...

  Fremsto 2. vidne, matros Mikkelsen, som forklarte at han hadde hatt utkik på broen inntil umiddelbart før eksplosjonen inntraff, idet han var gått ned for å purre dagmannen som skulle avløst ham kl. 7. Han hadde stått på broen siden kl. 6, men hadde intet usedvanlig sett eller hørt. Vidnet stod rett utenfor poppen da eksplosjonen inntraff; han løp bort til b.b. livbåt som han tilhørte og deltok i redningsarbeidet. Vidnet forklarte at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen og at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Redningsarbeidet gikk knirkefritt.

  ...

  Fremsto 3. vidne maskininst Johansen, som forklarte at han hadde vakt i maskinen da eksplosjonen inntraff. Han var nettopp gått opp en tur på dekket da han fikk se torpedoen komme mot skipet. Da han ble klar over at det var en torpedo skrek han: "torpedo" så det hørtes over hele skipet, men i det samme eksploderte den. Vidnet løp ned i maskinen og stoppet denne, hvoretter han hentet redningsdrakten sin og gikk til båtdekket. Båtene var allerede på vannet og vidnet gikk i en av dem. Vidnet forklarte videre at skipet var mørklagt under hele reisen og at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand.

  ...