Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
9. november 1942
Posisjon
Vest-India, N. 11 41 W. 60 42
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Malm og sølvbarrer
Reiserute
Buenos Aires - Trinidad for bunkers - Baltimore
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
33
Fanget
0
Omkommet
1 [1]
Savnet
0
 • Rapport skrevet etter hukommelsen

  S.S. Nidarland seilte fra Buenos Aires den 14de oktober 1942, lastet med 8435 tons Zinc-concentrate, og et parti på 179 sølvbarrer. Kvitterte losen ved Recalada fyrskib fredag aften, den 16de oktober. Fortsatte reisen efter rute opgitt av de Britiske og Amerikanske marinemyndigheter.

  Søndag den 8de november ca. kl. 09.30 (ships time) kom et amerikansk patrolfly over i lav høide. Skibets kjenningssignaler og de tildelte signaler for reisen blev heist. Likeledes blev skibets navnebretter hengt ut. Om søndags eftermiddag kom et andet patrolfly over. Søndags eftermd. blev farten redusert til ca. 7 n. mil for ikke å komme for langt frem, så dagslys kunde bli benyttet i størst utstrekning, på mandag, til den siste del av reisen til Trinidad. Styrte pr. kompass 235 grader, beregnet drift 5 grader for vestgående strøm. Beh. Retty. kurs 234 grader. Søndag den 8de nov. kl. 1900 blev kursen forandret 20 grader vestlig til Anl. 255 grader. Kl. 2100 forandret til 215 grader og kl. 0100 den 9de igjen til 255 "pr. kompass. Fra kl. 0300 mandag styrtes 235 grader, Retty. beh. 234 grader. Litt før kl. 0500 kom kapteinen på broen og ordre blev gitt i maskin om størst mulig fart, og så lite røk som mulig.

  Kl. 0545 observert ved stjerner N. 11 56 W. 60 20 (efter hukommelse). Kl. 0700 passerte et fly utover i stor høide. Ca. kl. 0750 kom to fly i lav høide og kretset rundt skibet. Skibets signaler blev heist, og straks efter tatt ned igjen da flyene fjernet sig i retning av Trinidad. Bare skibets nationalflagg blev oppe.

  Omtrent kl. 0805 en voldsom explosjon i nr. 3 luke stb. side, og straks efter i nr. 4 luke likeledes stb. side. I explosjons-øieblikket var følgende på broen. 1ste styrmann O. Søbstad, nettop avløst iferd med å ta peilinger av Tobago I. 2nd Styrm. A. Olsen vakthavende officer fra kl. 0800, utkikk matros E. Reistad, rormann matros W. Smith, Kanonvakt akter matros K. Brekke. Ingen så noe til ubåten. Sjø og deler av lasten blev slengt høit til veirs av explosjonen, og kom styrtende ned over broen så ingen ting kunne sees umiddelbart efter explosjonen.

  Styrbords livbåt og motorbåten likeledes om stb. blev slåt overbord av ekxplosjonene. Bare 1ste Styrm. båt plasert om Bb. var brukbar. Da 1. styrm. kom ned på båtdekket var endel av mannskapet der i full gang med å gjøre klart for sjøsettning av bb. livbåt. Hoveddekket var da allerede under vann. Sjøsettningen av livbåten foregikk meget hurtig og greit, da alle mann utviste ro og ferdighet. Man så da endel av besetningen hoppe overbord akterut. Redningsflåten midtskibs om Bb. blev slåt løs, og noen kom sig op på flåten mens andre holdt sig flytende på forskjellige vrakrester. Da alle mann som var på båtdekket var kommet i båten blev den kastet løs for hurtigst mulig å komme klar av dragsuget. Idet man ennu holdt fast i livlinene fra davittene kom 1ste mask. O. A. Karlsen over fra styrbord side av båtdekket. Man ropte gjentagne ganger til ham om å gripe linen og hoppe på sjøen, for å bli tatt op av båten men til synelatende opgav han det som håbløst. Sjokket av torpederingen måtte ha lammet hans handlekraft. Kanten av båtdekket var da allerede i vannet og man kunne ikke legg til igjen med båten, av fare for dragsuget. Idet man var ca. en båtlengde fra skibet gikk det ned med baugen først. Fra den første torpedo traff til skibet gikk ned medgikk i høiden ca. 2 min. Posisjon iflg. obsv. og peiling av Tobago, N. 11 41 W. 60 42.

  Tobabo I i dev. 156 grader. (efter hukommelse).

  Livbåten blev hurtig rodd rundt, og de som lå i vannet ialt 4 man blev først tatt ombord, derefter blev de som var kommet op på flåten, deriblandt kapteinen, tatt ombord, ialt 9 mann. Det viste sig da at kun 1ste mask. O. Karlsen som gikk ned med skibet var savnet. Man rodde så tilbake og lette, men ingenting kunne sees, annet enn drivende vrakrester. Efter en tids forløp begynte man å ro og seile for land.

  Tirsdag den 10de. nov. ca. kl. 0600 landet man på Tobagos Nordpynt. Efter et kort ophold seilte man videre, og ankom til Plymouth (Tobago) kl. 14.00. Livbåten blev efterlatt der i myndighetenes varetekt, og efter et kort ophold fortsatte hele besettningen i to biler til Scarborough (Tobago) hvor man fikk tildelt klær,mat og forskjellige småting, og siden indkvartert på forskjellige steder, for å avvente skibsleilighet til Port of Spain.

  M. Hegvik, fører

  O. Søbstad, 1. styrmann