Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
6. desember 1940
Posisjon
West Rock (Isle of Sky)
Årsak
Grunnstøtt, trolig glidd av grunnen og sunket på dypt vann
Reiserute
Methil - Macenzie River
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
0
Fanget
0
Omkommet
20
Savnet
0