Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
23. september 1943
Posisjon
Atlanterhavet
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Manchester - Liverpool - Halifax, N.S.
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
37
Fanget
0
Omkommet
0 [7]
Savnet
8
 • Referat

  Dato
  1. oktober 1943
  Sted
  Halifax
  Administrator
  Konsul Harald Juell
  Merknad
  En passasjer savnet, mønstret pro forma - navn ukjent

  ...

  Fremstod kaptein Ragnar M. Walsig ... Skibet var ved avreisen fra Manchester i full sjødyktig stand, maskiner og styremaskiner var i full orden. Skibets journal og øvrige skibspapirer gikk tapt under torpederingen.

  Kapteinen fremla en berettning om den inntrufne begivenhet, datert den 30. september 1943 og undertegnet av ham selv, fire offiserer og 2 mannskaper. ... Ennvidere fremla han en fortegnelse over de reddede og de savnede, undertegnet av ham selv og 1ste styrmann. Kapteinen henholdt sig til berettningen og forklarte videre på administrators spørsmål:

  Livredningsbåtene og livredningsmateriellet var i førteklasses stand. Livredningsøvelser var regelmessig blitt avholdt forut for hver utfart og siste gang ved avgang fra Liverpool. Om aftenen forut for torpederingen var alt redningsmateriell gjort ytterligere klart til øieblikkelig bruk. Hverken kaptein, offiserer eller noen av amnnskapet hadde nytt alkohol. Da eksplosjonen inntraff, befandt kapteinen seig på broen sammen med vakthavende offiser 2. styrmann B.Lunde, rormannen B. Rasmussen og utkikken H. Kalleberg. I maskinrummet fandt sig 3dje maskinist Jacob Sommerseth og motormann Hans Andersen. Begge disse blev drept under eksplosjonen.

  Styrehus og bestikklugar som var innkledt med betongblokker, styrtet sammen og faldt over dem alle. De kom sig alle fra broen ned på båtdekket med undtagelse av matros H. Kalleberg som blev fastklemt mellem betongblokker og vrakgods. Da kapteinen kom ned på båtdekket, konstaterte han at alt redningsmateriell midtskibs på båtdekket var smadret og blåst bort. Båtdekket var nu allerede under vann, og skibet brakk i to; de som befandt sig midtskibs hadde intet annet å gjøre enn å søke å komme sig klar av skibet for ikke å bli tatt med i dragsuget. Mens de svømte omkring, observerte de en redningsflåte som hadde ligget helt løs på styrmennenes hyttetak. Det var kokken Ole Thorvaldsen som først kom op på flåten, han halte op stuert Ludvig Lorentzen. Efterhvert som folkene kom op på flåten hjalp de til med å hale op de som lå i sjøen, således at det omsider var 11 mann på flåten, hvoriblandt kapteinen.

  Akterut på poppen fikk de som sto klar der avfirt begge livbåter og fikk dem klar av skibssiden. I disse båtene kom ved avfiringen bare få mann ombord, men da de var vel på vannet og klar av skibet, gikk de straks i gang med å redde de som ved eksplosjonen var blitt slengt overbord. I de to livbåtene kom sig omsider op ialt 25 mann.

  Senere blev seks av de værst sårede på flåten flyttet over til en av livbåtene, da man ombord på flåten ikke hadde årer eller noe å manøvrere med. De blev nu efter en halv times forløp opmerksom på at to skib hadde forlatt sin plass i kovoyen for å gå til undsettning for å redde mulige overlevende. Det ene skib viste sig å være S/S "Kingman" under Panama flagg, (forhenværende S/S "Jutta" av Esbjerg), tok kl. 00.45 op mannskapet fra den ene livbåten og manøvrerte så klar av to andre torpederte skib som ennu lå og fløt og tok kl. 1.55 op de øvrige fra den andre livbåten og fra flåten. Klokken 2 var det ingen flere overlevende å se, hverken i livbåter, på flåter eller i vannet og S/S "Kingman" slo full fart for å forsøke å nå igjen konvoyen før daggry.

  Ombord i S/S "Kingman" viste det sig at alle de 36 reddede var sterkt medtatt, mer eller mindre forslåtte og en del av dem var også sterkt skadet. Ombord i S/S "Kingman" blev de overlevende vel mottatt, fikk straks tørre klær og køiplass, og de sårede blev straks tatt under behandling. Alle ombord i "Kingman" var hjelpsomme og opofrende. Matros Perratt hadde endel kunnskap i sykepleie, og bør særlig fremheves da han hele natten og også senere under reisen arbeidet med å pleie de sårede. Kaptein Walsig anser det som en glimrende bedrift at de to skib forlot konvoyen og stoppet midt under sjøslaget for å redde overlevende. Det annet skib viste sig å være det norske skib "Romulus" som hadde reddet matros Hallgeir Johansen fra "Oregon Express" og dessuten mannskaper fra de to andre torpederte skib.

  Offiserer og mannskaper fra "Oregan Express" optråtte rolig og verdig under angrepet, torpederingen, og mens redningsarbeidet pågikk.

  "Kingman" ankom til Halifax den 29. september kl.okken 3. op.m. og de reddede blev straks landsatt og de sårede bragt på hospital i ambulanser stillet til rådighet av den kanadiske marine. Alle de overlevende blev av det kanadiske Røde Kors gitt en pose inneholdende de første nødvendighetsartikler.

  ...

  Fremstod som 1ste vidne Haakon Eidbo Hanssen ... 1ste styrmann på "Oregon Express". Han hadde deltatt i utarbeidelsen av den av kapteinen fremlagte rapport som han også hadde medundertegnet og henholdt sig til denne. Forøvrig forklarte han på administrators spørsmål:

  Ved avgangen fra Liverpool blev alle mann mønstret til livbåtene, idet de blev utsvinget på plass klar til låring.

  Redningsmateriellet var i førsteklasses stand og var senest blitt inspisert ved avreisen fra Manchester.

  I eksplosjonsøieblikket befant han sig på babord side av båtdekket. Han blev slengt op i luften av trykket, men da han kom på bena igjen efter eksplosjonen sprang han bort til babord livbåt som imidlertid var blåst bort av trykket. Han sprang derefter over på styrbord side, hvis livbåt også var knust. Skibet la sig ved eksplosjonen straks over og fikk en temmelig sterk babord slagside. Han sprang op på taket av styrmannslugaren for å komme klar av skibet og dragsuget. Ikke før var han kommet dit op, før skibet brakk i to og forskib og akterskib skiltes og sank. Han lå og svømte noen minutter og kom sig omsider op på flåten.

  Fru Aasta Josephine Beyer hadde sittet klar med redningsvest om livet i røkesalongen, og 1ste styrmann forklarer at hun var kommet ut på båtdekket idet det smalt. Han formoder at hun er blitt skadet under selve eksplosjonen, idet han senere ikke så noe til hende. Vidnet hadde ikke nytt alkohol.

  ...

  Fremstod som 2det vidne, Birger Lunde ... 2den styrmann på m/s "Oregon Express". ... Han hadde medundertegnet den av kapteinen fremlagte beretning, henholdt sig til denne, og forklarte forøvrig på administrators spørsmål:

  Livredningsmateriellet var i 1ste klasses stand. Livbåtøvelser med ro- og seiløvelser var blitt avholdet ved avgangen fra Halifax, N.S. søndag den 29. august 1943, og ved avgangen fra Liverpool den 15. september 1943 blev det holdt mønstring idet livbåtene blev utsvingt.

  Han befant sig i eksplosjonsøieblikket som vakthavende offiser på broen sammen med kapteinen, rormannen og utkikken. Han gravet sig frem fra vrakgodset sammen med kapteinen, sprang ned på styrbords båtdekk og fant at styrbords livbåt og flåte var blåst bort. Gikk derefter over på babord side hvis livbåt og flåte også var revet bort. Imidlertid brakk skibet i to, han stod i vann til livet og hadde intet annet å gjøre enn å komme sig klar av vraket. Dette var vanskelig nok, da sjøen brøt sterkt inn over båtdekket. Han kom sig dog omsider op på flåten.

  Han så intet til utkikken H. Kalleberg efter eksplosjonen, og mener han blev fastklemt eller drept idet broen og styrehuset med betongbekledninger styrtet sammen.

  ...

  Fremstod som 3dje vidne Peder Jøgensen ... 3dje styrmann på "Oregon Express". ... Han hadde medundertegnet den av kapteinen fremlagte beretning og henholdt sig til denne. Forøvrig forklarte han på administrators spørsmål:

  Da eksplosjonen inntraff var han nettop kommet op på båtdekket akterut. Sammen med en del av dem som var på poppen fikk han låret babords livbåt. Idet livbåten kom på vannet, sank akterskibet og en del kom sig i båten og de øvrige gikk i vannet. Styrbords livbåt hang i en talje som blev kuttet, så også denne kom på vannet. Den fyldtes imidlertid men fløt godt på tankene, og fire mann berget sig på denne båt. Fra babords livbåt gikk man straks igang med å redde dem som svømte omkring. Redningsarbeidet fortsatte inntil man ikke kunde se eller høre noen flere.

  ...

  Fremstod som 4de vidne Bjørn Rasmussen ... matros på M/S "Oregon Express". Han hadde medundertegnet den av kapteinen fremlagte beretning henholdt sig til denne og forklarte forøvrig på administrators spørsmål:

  Livredningsmaterialet var i førsteklasses stand.

  Han stod i styrehuset da eksplosjonen inntraff idethan hadde løst av ved roret kl. 12. Da han kom til sig selv efter eksplosjonen lå han begravet mellem restene av styrehuset. han sprang ned mot båtdekket, kom ikke frem der, vendte tilbake og hørte noen som ropte om hjelp.

  Han fant utkikken H. Kalleberg som var inneklemt og med en cementblokk over begge ben. Rasmussen forsøkte forgjeves å få Kalleberg klar, men da skibet la sig over måtte han løpe ned og gikk like i vannet idet skibet sank. Han svømte omkring og kom sig omsider op på flåten.

  ...