Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
6. september 1941
Årsak
Tilbakeholdt i Oran 22.6.1940, tatt av franske Vichy-myndigheter 6.9.1941, omdøpt til "St. Christophe", overlatt til tyske/italienske myndigheter i Genova oktober 1942
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
?
Fanget
?
Omkommet
? [0]
Savnet
?