Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
4. januar 1945
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Reiserute
Sydney, N.S. - Halifax
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
5
Fanget
0
Omkommet
18 [18]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  6. januar 1945
  Sted
  Halifax, N.S.
  Administrator
  Konsul Harald Juell

  ...

  Fremstod som 1. vidne matros og kanoner Harald Bakke ... Han påmønstret "Polarland" 16. oktober 1944 i New York. ...

  Besetningen var på 23 mann, innbefattet kapteinen. AV disse savnes 18 og fem blev altså reddet.

  ...

  "Polarland" forlot Sydney, N.S. den 2. januar 1945 ved 8 tiden om morgenen. Skibet var ved avreisen i full sjødyktig stand, maskiner og styremaskiner var i full orden. Skibets journal og øvrige skibspapirer gikk tapt under torpederingen.

  Livredningsbåtene, de to livredningsflåter og redningsmateriellet forøvrig var i førsteklasses stand. Livredningsøvelser var sist blitt avholdt i Boston i begynnelsen av desember 1944. Vidnet hadde også vært med på enlivbåtsøvelse i New York noen dager efter sin påmønstring den 16. oktober 1944. I Boston hadde det vært holdt roøvelser, men derimot ikke i New York. Før avreisen fra Sydney,N.S. den 2. januar 1945, var båtene utsvingt på davitene, mannskapene hadde fått utlevert sitt personlige livredningsutstyr og alt livredningsmateriell forøvrig var gjort klart til øieblikkelig bruk. De to flåter lå løse på sine stativer på poppen ved siden av kanonen, og det krevdes bare et spark for å utløse livbåtsurringen. Hverken kaptein, offiserer eller noen av mannskapet hadde nytt alkohol.

  Da eksplosjonen inntraff, befant kaptein Finn N. Abrahamsen sig på brovingen på styrbord side sammen med 2. styrmann Olav Lekven. 1. styrmann Hans Haagenvik holdt på å løse op livbåtnettet på styrbord side.

  Skibet var på vei til Halifax, N.S., hvor det var ventedes den 4. januar 1945 ved 20 tide, da torpedoen rammet det kl. 14.20 samme dag. Såvidt vidnet kunne forstå, rammet torpedoen i babord side. Vidnet befant sig i eksplosjonsøieblikket på poppen på babord side rett utenfor badet. Han så hverken ubåten eller torpedoen. Vidnet mener at det knapt gikk 15 sekunder fra eksplosjonsøieblikket inntil skibet helt forsvant fra sjøens overflate. Han vilde tatt et skritt for å gå over på styrbord side, men blev slått i svime og kom til sig selv igjen under vandet. Han fløt opp ca. 1 1/2 favn fra en av flåtene og kom sig op på denne ved hjelp av fyrbøter Anfinn Bernhardsen, som allerede befant sig på flåten. Vidnet så at fyrbøter Sigurd Svendsen og donkeymann Hans Lund kom op et par årelengder fra flåten, og disse to blev da hjulpet op på flåten. Fyrbøter Ole K. Lund var også kommet sig op på flåten, men vidnet la ikke merke til når og hvorledes han kom op. Vidnet så ellers ingen i sjøen omkring flåten, han så derimot den andre flåten flyte omkring uten folk på, omgitt av vrakrester. Livbåtene så han ikke noe til, og han antar de er blitt splintret.

  De fem overlevende opholdt sig på flåten omtrent 1 time, da de blev tatt op av en kanadisk minesweeper, som bragte dem inn til Halifax, N.S. hvor de kom inn fredag ved 2 tiden om morgenen. De blev bragt til det kanadiske marinehospital i den kanadiske marines ambulanser og blev straks tatt under forpleining. Ingen av de overlevende hadde forøvrig litt den minste legemlige skade. Såvel på den kanadiske minesweeper som på det kanadiske marinehospital blev de overlevende vel mottatt og fikk den aller beste pleie.

  ...

  Fremstod som 2. vidne Sigurd Svendsen ... fyrbøter på "Polarland" ...

  Skibet var ved avreisen fra Sydney, N.S. den 2.januar 1945 i full sjødyktig stand, maskiner og styrmaskiner var i full orden.

  Livredningsmateriellet var i full orden. I den tiden vidnet hadde vært ombord, henved 3 måneder, var det blitt avholdt livredningsøvelser 3 ganger, hvorav 2 ganger med båtene på vannet og roøvelser.

  Før avreisen fra Sydney, N.S. den 2. januar 1945 var båtene utsvingt på davitene, mannskapene hadde som alltid tidligere sitt personlige livredningsutstyr for hånden, og livredningsmateriellet forøvrig var klart til øieblikkelig bruk.

  Da eksplosjonen inntraff, befant vidnet sig på poppen på babord side. Han hadde frivakt og hadde ligget sovende i sin lugar på styrbord side akter, men blev vekket av alarmen som blev slått på "Polarland", idet et annet skib blev torpedert. Alarmen gikk så lenge at det var god tid for alle til å komme sig op på dekk. Han hadde ikke sett hverken ubåt eller torpedo.

  Før det smalt,var vidnets opmerksomhet vesentlig rettet mot en annen båt som var blitt torpedert og som sank, og han la ikke så nøie merke til hvem av "Polarland"s offiserer som stod på broen. En god del av dekksfolkene hadde samlet sig i en klynge på poppen for å se på den synkende kanadiske tankbåt. Det kom imidlertid en matros til fra midtskibet som sa "Dere må ikke stå her i en klynge", hvorefter dekksmanskapet spredte sig og gikk midtskibs. Noen få minutter efter rammet torpedoen "Polarland" i babord side. Omtrent 5 minutter før det smalt, mens alarmen ennu gikk, så han 1. maskinist Karsten Nikolaisen stå på babord side i akterkant av midtskibet.

  Idet det smalt, styrtet det over vidnet plankestykker, kullbiter og en masse skrot, båten sakk under bena på ham, og få sekunder efter eksplosjonen var han i sjøen. Han blev dog ikke trukket under. Han la sig på svøm, så efter ca. 1 minutt flåten og kom sig op på denne ved egen hjelp. På flåten befant sig allerede 3 mann, nemlig

  Bakke, Bernhardsen og Olwe K. Lund.

  ...

  Fremstod som 3. vidne Hans lund ... donkeymann på "Polarland" ...

  Da det smalt, stod han på poppen akterut. Han så hverken ubåt eller torpedo. På broen sto kapteinen og 2. styrmann Lekven. 1. styrmann Haagenvik stod ved skibssiden og holdt på å løse op livbåtnettet. 1. maskinist Haagenvik stod ved skibssiden og holdt på å løse op livbåtnettet. 1.maskinist stod i akterkant av midtskipet ved siden av sinassisten Sigurd Thomassen. Båtsmannen Harry Wroldsen var oppe i babords livbåt for å sette i pluggen. (nyglen).

  Vidnet mener alarmen hadde gått en 7-8 minutter før det smalt.

  Da torpedoen rammet, datt han i dekket, kom sig op og løp over på styrbord side. Sjøen skyllet da allerede over poppen, og han la på svøm for å komme bort fra dragsuget. Da han om en 2-3 minutter snudde sig, så han flåten og kom sig op på den, hjulpet av Bernhardsen og fyrbøter Ole K.Lund. Samtidig kom Sigurd Svendsen op på flåten. På flåten var desuten kanoner Bakke. Han så ingen av "Polarland"s besetning flyte omkring i vannet. Det var litt vind, været var kalrt otg man kunde se land. En av "Polarland"s livbåter lå og drev med kjølen i været. Han så også vrakrester fra broen drive omkring.

  ...

  Fremstod som 4. vidne Ole K.Lund ... fyrbøter på "Polarland" ...

  Det gikk knapt 15 sekunder fra det øieblikk eksplosjonen inntraff inntil skibet helt forsvant.

  Da torpedoen rammet, befant han sig på poppen på babord side. Han så hverken noe til ubåten eller torpedoen. Et par minutter før det smalt, hadde han lagt merke til 2. maskinist Rolf Hansen stå på styrbord side i akterkant på midtskibet.

  Da torpedoen eksploderte, datt vidnet overende, kom sig op og sprang over tilstyrbord side og op på flåten mens denne ennå lå på sitt stativ. Da så skibet sank, gled flåten klar av skibet. På flåten befant sig allerede fyrbøter Bernhardsen. Bortsett fra de 3 mann som senere kom op på flåten, så vidnet ikke noen drive i sjøen. Været var klart, og man kunde tydelig se kysten. I den kanadiske minesweeper blev det sagt at temperaturen var omkring 40 F.

  ...

  Fremstod som 5. vidne Anfinn Bernhardsen ... fyrbøter på "Polarland" ...

  Da eksplosjonen inntraff, var han på poppen på babord side. Han hadde ligget og sovet i sin lugar men kom sig op da alarmen gikk. Han mener alarmen gikk ca. 10 minutter før torpedoen rammet. Da det smalt, ble han slått i dekket, var imidlertid helt klar og sprang over på styrbord side, da han så sjøen velte inn, for dekket var da allerede under vann. Han entret op på flåten, som lå på sitt stativ. I det samme han kom opp på flåten, stod sjøen så høit at flåten løftet sig fra stativet. Han så Bakke dukke op av sjøen nær flåten og hjalp ham op. Ole Lund var komet op på flåten på sammet tid som vidnet. Senere kom Sigurd Svendsen og Hans Lund også op på flåten.

  Fra flåten så man efter mulige overlevende, men det var foruten den andre flåten bare vrakrester å se, såsom salongputer, dører, treskott og selve styrehuset som hadde revet sig løs fra broen.

  Den kanadiske minesweeper kom bort til flåten, og en av dens offiser satte roberten for munnen og spurte om noen på flåten var skadet, og om de kunde holde ut ennå en stund. Harald Bakke svarte: "Get that bastard, we ar all right." Minesweeperen kom tilbake om ca. 45 minutter og tok dem ombord.