Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
25. oktober 1942
Posisjon
13o 38' N. 53o 55'W
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Cape Town - Trinidad - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
37
Fanget
0
Omkommet
2 [2]
Savnet
0
 • Kapteinens rapport skrevet etter hukommelsen

  Skipet avgikk fra Cpae Town i ballast, bestemt for New York via Trinidad for bunkers, og etter Routing fra N.C.S. i Cape Town som ble fulgt i ett og alt.

  Søndag, 25. oktober 1942

  Reisen forløp normalt og uten nevneverdige begivenheter inntil søndag, 25. oktober, 1942, kl. 13.40 GMT og på 13o 38' N. 53o 55'W., da skipet ble rammet av en torpedo i maskinrummet om stb. Skipet krenget over til babord sterkt og la seg så over til styrbord og ble liggende.

  Begge maskiner og hjelpemaskineriet stoppet momentant. Radiostasjonens apparater ble smadret. Alarmapparater og telefoner gikk ut av funksjon. Livbåtene om styrbord forsvandt, nr. 3 luke ble revet opp, og man kunde høre vannet fosse inn.

  Kl. 13.55 GMT ble der gitt ordre til å forlate skipet og hadde da ca. 20o slagside til styrbord. Man rodde vekk og la seg akten for skipet for å avvente dets senkning. Kl. 14.10 GMT traff nr. 2 torpedo skipet omtrent i nr. 2 luke. Kl. 17.00 GMT, da skipet hadde ca. 40o slagside og synkende med akterskipet, besluttedes ved skipsråd å forlate skipet da man innså at intet kunde gjøres for å redde skipet. Ingen undervannsbåt ble observert før, under eller etter torpederingen. Man satte kurs WSW pr. livbåtkompas for å nå de West Indiske Øyer. Skipets hoveddagbøker gikk tapt ved torpederingen. Vakthavende maskinmannskap, assistent Harald Pettersen og smører Maurice Millet som hadde vakt i maskinen da torpedoen traff, antas å være blitt drept momentant.

  Lørdag, 31. oktober 1942

  Kl. 15.50 GMT landet man i Toko, straks vestenfor East Point med begge livbåter med tilsammen 37 mann, og 35 mann ble bragt til Port-of-Spain i busser og innkvartert. To mann ble igjen for å bringe livbåtene til Port-of-Spain, og ankom hertil tirsdag, 3. november 1942.

  M. Skjærvik matros

  F. Elffroth, 3. styrmann

  H. Klock, maskinmester

  Hj. Johansen, fører