Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
1. mars 1942
Posisjon
220 mil syd av Tjilatjap
Årsak
Beskutt og senket [av japansk krysser]
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
37
Fanget
0
Omkommet
2 [9]
Savnet
9
 • Referat

  Dato
  22. mai 1946
  Sted
  Haugesund
  Administrator
  Dommerfullmektig Trond Grotmol
  Merknad
  37 kinesere, navn ukjent (6 savnet, 31 reddet). 4 australske soldater, navn ukjent (3 savnet, 1 reddet)

  ...

  Fremsto føreren, Kristen Gjertsen, ...

  Han forklarte seg helt overnstemmende med den fremlagte rapportavskrift, som ble opplest og vedtatt som hans rettslige forklaring. 1. maskinist G. Nilsen, som også har underskrevet rapporten, avgikk senere ved døden, under fangenskap på Java.