Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
17. juni 1941
Årsak
Tilbakeholdt i Casablanca og tatt av franske Vichy-myndigheter, omdøpt til "Ste Marthe".
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
?
Fanget
?
Omkommet
? [0]
Savnet
?
 • Utdrag av brev 13. juli 1943 fra Nortraship v. T. Kjeldaas:

  Kaptein Nielsen opplyser at M/T "BATAVIA" ble senket av franskmennene den 9. november 1942 ved innløpet til Port Elyautey for om mulig å forhindre de Alliertes invasjon. Så snart de Allierte hadde overtatt stedet begynte man å forsøke å heve båten. Redningsforsøket ble imidlertid oppgitt den 28 mai 1943. Kaptein Nielsen opplyser at han hadde tilsynet med båten hele tiden. Han forlot Nord-Afrika over Casablanca den 30 mai 1943.

  Brev 2. august 1944 fra V. F. Lindhard til Hysing-Olsen:

  I have learned that the loss of a considerable number of our vessels which were in enemy hands in the Mediterranean has been definitely established. In respect of these vessels the question of obatining from M.O.W.T. the right to repurchase the ships if recovered does therefore not arise.

  I give below the fresh information and for the sake of completeness include the losses already previously reported:

  Vessels detained Italy June 1940:

  mt "BRARERA" (total loss collected): Sunk by aircraft 22/7/41 off Lampedusa

  ss "LIV" (tot. loss collected): Sunk by aircraft at Porto Torres 18/4/43

  mt "THORSHEIMER" (tot. loss collected): Sunk by aircraft 21/2/43 off Marsala

  Vessels detained French Ports June 1940:

  ms "BATAVIA" ("Ste Madeleine") (tot. loss collected): Scuttled at Port Lyautey harbour entrance about 8/11/42. Salvage impossible.

  ss "BROTT" (Ste Monique"): Scuttled at Bizerte Bay May 1943.

  ss "FAVOR" ("Ste Rosaline"): Sunk by surface craft 18/1/43 off Sardinia.

  ms "GRAN" ("Ste Odette"): Sunk by submarine 28/12/42, north west of Marittimo.

  ss "KARI" ("Ste Colette"): Sunk by submarine 16/10/43 east of Naxos.

  ss "ORIA" ("Ste Julienne") (tot. loss collected): Wrecked and sunk aftger submarine attach previous 24/3/44 in Aegean.

  ss "PATRIA" ("St Christophe"): Sunk by aircraft 13/7/43 at Messina.

  mt "PRES. HERRENSCHMIDT": Scuttled at Naples September 1943.

  ss "RINGULV" ("Ste Marthe"): Sunk by submarine 14/6/43 in Straits of Messina.

  ss "SKOTFOSS" ("Ste Lucille"): Sunk by aircraft 6/4/43 at Trapani.

  ss "TANA" ("Ste Simone"): Sunk by aircraft 24 (or 25) /5/43 pm in port Olbia (Sardinia).

  ss "VIGOR" ("Ste Marcelle") (tot. oss collected): Sunk by submarine 14/3/42.

  This leaves only the following vessels detained at French ports to be accounted for:

  ss "HADRIAN": Reported at Piraeus 11/9/43.

  mt "JASPIS": Repairing Aker mek. Verkst. early Feb. 1944.

  mt "JOHN KNUDSEN": Reported at Piraeus Mar. 1944 damaged by torpedo.

  mt "LANGANGER": Reported vicinity Marseilles Spring 1944.

  mt "REGINE": In port Genoa 15/12/42.

  The above information has been obtained privately and should be treated as strictly confidential.