Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
22. februar 1942
Posisjon
Atlanterhavet 500 miles øst for Newfoundland
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Torpedert
Reiserute
Cardiff - Belfast Lough - St. John, N.B.
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
19
Fanget
0
Omkommet
17 [17]
Savnet
3
 • Journalutdrag angående m/s "SAMA"s krigsforlis

  M/S "SAMA" avgikk Belfast den 15de februar 1942 kl. 1.25 med 1040 tonn China Clay og 8 passajerer, besemt for St. John, N.B. Skibet var i god sjødyktig stand.

  Det var stormfullt vær på hele reisen, styrbord livbåt ble beskadiget av sjøen, den blev svinget inn og midlertidig reparasjon blev utført av skibets tømmermann.

  Den 22de februar klokken 02.25 (morgen) hørtes en kraftig explosjon i akterskibet, og skibet begynte å synke hurtig. Motorens STOPPET momentant og det elektriske lys slukket; alarmklokker som var koblet til hovedlysnettet kom derved ut av fungsjon. Der var ikke anledning til å gi nogen signaler hverken med lys eller telegraf. De som hørte explosjonen og kom på dekk fikk hurtig satt ut babord livbåt, men man fikk den ikke fra borde før skibet sank og davitene kapseiset båten, de som var i den måtte kaste sig i sjøen. Flere av besetningen kastet sig i sjøen fra aktetenden, de kunde ikke komme midtskibs på grunn av at akterdekket allerede var under vann. Man anter at flere av besetningen blev innesperret i lugarer og ganger da skottene faldt sammen efter 3dje maskinistens vitende som satt i messen da explosjonen fandt sted. Skottene i messen faldt sammen. Endel blev tatt av dragsuget som man ved sikkerhet vet var på dekk før skibet gikk under. Det hele foregikk på 3-4 minutter.

  De som hadde vakt på dekk var følgende: 2. styrmann Jørgen Ebbesen, matros John Berntsen, lettm. Arne Fagermo og jungm. Johan Johansen. Vakthavende maskinist var Sverre Moe.

  Efter at skibet sank fløt begge flåter samt skibsjoller og babord livbåt opp. Vi som lå i sjøen holdt oss fast til disse intil en destroyer kom til assistanse. Blandt de som var på den ene flåten var kapteinen, 3dje styrmann, tømmermann, men alle tre er omkommet, hvordan det er foregåt kan ikke forklares da mann ikke kunde se langt i den mørke vinternatt. Flåten kapseiste flere ganger mens de oppholdt sig på den. De reddede fra flåten opplyser at der var en mann som kom mellem flåten og destroyeren da den kom for å ta dem opp, mørket gjorde det umulig å avgjøre hvem det var, han blev antagelig klemt ihjel. Klokken 7.15 var siste mann av de som var i livet tatt ombord i destroyeren. Da vi gikk fra ulykkestedet var det dagslyst og der var intet annet å se end vrakrester fra det krigsforliste skib.

  Ombord på destroyeren oppholdt vi oss i 7 dage og fikk den beste forpleining. Ved ankomsten til Halifax N.S. den 1ste mars blev vi mottatt av de norske myndigheter på stedet, og der blev sørget for de nødvendige effekter, mat, klær, logi o.s.v. Alle de skibsbrudnes eiendeler samt skibspapirer gikk tapt.

  ..

  Halifax, den 7. mars 1942

  K. Karlsen, 1. styrmann

  J. Ebbesen, 2. styrmann

  T. Pettersen, Telegrafist

  S. Moe, 3. maskinist