Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
12. mai 1943
Posisjon
Nord-Atlanteren, 12 dager ut fra New York. Ca. 21o30 lg.w. og 48o15 N
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Parafin og bensin
Reiserute
New York - Belfast Lough
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
19
Fanget
0
Omkommet
0 [20]
Savnet
20
 • Referat

  Dato
  3. juni 1943
  Sted
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl

  ...

  Fremstod 1ste vidne (Edvard Kristiansen, maskinmester) og framla en av ham i samråd med de andre vidner utferdiget rapport ...

  ...

  Vidnet henholdt sig til rapporten som sin vidneforklaring og tilføyet at han hadde ikke noe materiale til avgivelse av navner m.v. på de savnede 20 mann. "Sandanger" var i fullt sjødyktig stand med livbåter og redningsmateriell i forskriftsmessig orden. Vidnet så ingen av de savnede fra midtskibet untagen 2nen styrmannen som var på vei akterover men snudde ved stormbroens ende. Den livbåt som de reddede var i blev tatt på slep av destroyeren og ble overlevert til den norske konsul i Londonderry.

  ...

  2net vidne (Einar Andersen, 2. maskinist) henholdt sig til rapporten som sin forklaring og tilføyet at han hadde vakt i maskinen da torpederingen fandt sted. Han stoppet maskinen straks, sprang så inn i lugaren etter livvesten og deretter opp til livbåten.

  ...

  3die vidne (Fredrik Marthinsen, matros) henholdt seg til rapporten som sin vidneforklaring og til føiet at han oppholdt seg akterut i messen i torpederingsøyeblikket. Det lyktes ham tilslutt efter noen forgjeves forsøk å komme opp på båtdekket, hvor han kom med i motorlivbåten.

  ...

  4de vidne (Ulrik Ulriksen, matros) henholdt seg til rapporten som sin vidneforklaring og tilføiet at han i torpederingsøieblikket oppholdt seg i lugaren akterut. Han sprang straks opp og hjalp til med å låre flåtene. Men han tror ikke at der kom noen med i den, da det brente rundt omkring. Derefter gikk han opp til motorbåten, som han kom med i . Han så noen av mannskapet hoppe på sjøen, men flammen bredte seg fort utover de svømmende.

  ...