Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
15. mai 1942
Posisjon
N. 16 grad 56 min. W. 53 grader 14 min.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
New York - Cape Town - Alexandria
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
31
Fanget
0
Omkommet
2 [2]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  7. juli 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremsto skipsfører Nils Kaltenborn, somforklarte at han var fører av M/S "Siljestad" ... "Siljestad" avgikk den 6. mai fra New York med enladning stykkgods for Alexandria via Capetown. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødyktig stand. Kapteinen hadde ikke anledning til å fremlegge skipets journal som var gått til bunds med skipet, men han fremla en rapport ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen og at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. På spørsmål om hvorledes det var blitt forholdt med skipets konfidentielle bøker svarte kapteinen at disse alle lå i en gjennemhullet pose med vekter således at de må være gått til bunds med skipet. Kapteinen uttalte videre at redningsarbeidet var foregått i god orden og uten vanskeligheter av noen art.

  ...

  ... 1. vidne, styrmann Bjerkseth, som forkalrte at han hadde vakt på broen da eksplosjonen inntraff. Han hadde intet usedvanlig eller mistenkelig sett på sjøen forut for torpederingen. Vidnet forklarte at han ved eksplosjonen ble slått halvveis i svime men kom til seg selv i løpet av et par minutter og gikk deretter ned til båtdekket og kom seg i livbåten. Vidnet uttalte at redningsarbeidet foregikk i go orden. Vidnet forklarte videre at skipet var i forskriftsmessig stand.

  ...

  Fremsto 2. vidne, matros Haugland, som forklarte at han sto til rors da torpedoen rammet skipet. Vidnet hadde ikke sett eller hørt noe mistenkelig på sjøen under vakten. Ved eksplosjonen ble vidnet slått halvveis i svime. Da han kom til seg selv gikk han til sin livbåt og begynte å gjøre klar til å låre denne. Redningsarbeidet gikk bra. Vidnet forklarte at skipet hadde vært møklagt under hele reisen.

  ...

  Fremsto 3. vidne, matros Svellingen, som forklarte at han hadde utkik og sto på st.b. side av broen da eksplosjonen inntraff. Han hadde intet usedvanlig hørt eller sett på sjøen. Vidnet løp straks ned til båtdekket og kom seg i sin livbåt. Vidnet forklarte at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen og at redningsutstyret var i god stand.

  ...

  Kapteinens rapport opplestes deretter for 1ste - 3dje vidne, hvilke samtlige erklærte at de intet hadde å bemerke til sammes innhold, hvoretter de undertegnet den.

  ...