Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
15. mai 1942
Posisjon
N. 16 grad 56 min. W. 53 grader 14 min.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
New York - Cape Town - Alexandria
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
31
Fanget
0
Omkommet
2 [2]
Savnet
0
 • Kapteinens rapport

  Kl. 4.00 den 6/5 avgikk skipet fra New York med los ombord. Kl. 6.00 kvitterte losen ved Ambrose Fyrskib. Dyptgående var da F. 18' 0" A. 23' 0". Skipet har full last av stykkgods, og også høydekkslast.

  De av kontrollen oppgitte kurser, ruter og innstrukser blir nøye fulgt. Middag den 14/5 var skipets observerte posisjon N. 16 grad 56 min. W. 53 grader 14 min.

  Kl. 21.30 den 14/5 traff en torpedo skipet på b.b. side omtrent rett under broen. Maskinen ble straks etter stoppet av maskinmesteren ved anordning fra dekk. På broen var 3dje styrmann A. Bjerkseth og matros Haugland var tilrors. I st.b. pillbox var matros Svellingen på utkikk. 1ste og 2nen styrmann var tilkøys under eksplosjonen, de våknet begge opp i en vrakhaug, men kom seg ut noenlunde uskadt, 2nen styrmann gjennom veggen til neste lugar. Kapteinen som satt i sitt kontor fikk skaper og panelvegger veltende over seg og fikk sitt høyre ben voldsomt forslått, samt venstre fotvrist forslått og et dypt hakk over venstre mellemhånd. Døren ble blokert, men kapteinen kom seg etter en tids forløp ut gjenno en 10" lysventil. Da han kom ned på underbroen ble st.b. forre båt, som var den siste som forlot skipet, netopp låret. Han kom seg ned i denne, og 2nen styrmann som var igjen på dekket så etter over på b.b. side. Da han ingen så kom han ned og livbåten satte av fra skipet med 18 mann ombord.

  B.b. forre livbåt ble delt i to under eksplosjonen. 3dje styrmann og noen mann satte ut motorbåten som var b.b. aktre båt. 1ste styrmann og noen mann satte ut styrbords aktre båt. Det viste seg at motorbåten også var ødelagt av eksplosjonen, og disse folkene ble tatt over i 1ste styrmannens båt, som da hadde 13 mann. Lettmatros Frank Schuller og matros Sigvart Johannesen savnedes. Schuller ble sist sett av 3dje styrmannens folk i motorbåten. Han var da på vei ned skipssiden i en av livlinene. Han hoppet ikke i sjøen på oppfordring da motorbåten straks ble fyldt av vann og fangelinen brakk. Sigvart Johannesen og Olaf Ellefsen hoppet ut over akterenden etter å ha hevet ut en liten flåte. Johannesen rakk ikke fram til flåten.

  Kl. 22.00, en snau halvtime etter eksplosjonen reiste skipet seg nesten loddrett og gikk ned med baugen først. U-båten kom da tilsyne og spurte om skipets navn og nasjonalitet. Dette fikk han, og oppgav deretter at nærmeste land var Barbados 252 grader 420, så forsvant den.

  Ekstra utstyr, vann og proviant ble nå tatt fra flåtene og den ødelagt motorbåt og kapteinens båt med 18 mann og 1ste styrmannens båt med 13 mann begyndte seilasen med kurs V.S.V. Begge båter hadde dobbelt seilføring.

  Neste dag den 15/5 kl. 9.30 gikk ombord i S/S KUPA (Jugoslav) som kom rett mot livbåtene. Kapteinen der tilbød oss å gå med til Cape Town, men ingen hadde lyst til dette, og det ble bestemt at båtene skulle fortsette seilasen igjen kl. 15.30. I mellomtiden fortsatte S/S KUPA sin kurs med SILJESTAD's båter oppheist et stykke på skipssiden om st.b. SILJESTADS båter fikk nå endel ekstra utstyr, og proviant og mannskapet fikk middag ombord.

  Kl. 14.30 samme dag rammet en torpedo S/S KUPA på b.b. side i Nr. 1 luke. SILJSTAD's båter ble straks låret med de fleste av mannskapene. 1ste styrmannens båt ble herunder delvis fyldt, men kom seg klar. Noen kom seg på flåter, andre i vannet. Ca. kl. 14.50 sank S/S KUPA med baugen først. Begge KUPA's store livbåter kom seg klar. Endel mannskaper ble nå tatt opp av vannet og fra flåter, og det viste seg at alle var reddet. U-båten kom tilsyne etter at skipet var gått ned, og oppholdt seg en tid i nærheten.

  Ca. kl. 17.00 var båtrene klare og kursen sattes for Barbados. I kapteinens båt var 20 mann og 1ste styrmannens båt var 11 mann. S/S KUPAS MANNSKAP var fordelt i to livbåter. I løpet av natten kom båtene fra hverandre, og kapteinens båt så intet inntil kl. 2 den 18/5.

  Den 18/5 da italiensk S/S ACOLA ble stoppet ved bruk av blålys. S/S ACOLA var fullt opplyst og på vei til Las Palmas, den hadde britisk kontroll mannskap ombord.

  På tilbud om å bli tatt med til Las Palmas tok følgende tre britiske imot: Benjamin Pratt, James Mallins og Malcoms Harrison. Etter å ha fått rikelig med vann, proviant, sigaretter, posisjon og karter etc. fortsatte seilasen med 17 mann.

  Kl. 8.30 den 20/5 fikk se land på b.b. side og kl. 17.00 smme dag landet alle mann i god behold på Barbados.

  P. Svellingen, Matros

  Leif Haugland, Matros

  A. Bjerkseth, 3dje styrmann

  N. Kaltenborn, Kaptein