Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
15. juni 1942
Posisjon
N 43.28, W 17.35
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Admiralty fuel oil
Reiserute
Lisboa -
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
37
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  25. juni 1942
  Sted
  Glasgow
  Administrator
  L. Offerdahl

  ...

  Framsto skipet's fører Johan Manfred Pedersen og framla en av ham utferdiget rapport om begivenheten ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til rapporten som sin forklaring og tilføyet at alle lys ombord var blendet. Man hadde mottatt rapport om at undervannsbåt var i nærheten, men hadde ikke sett noen. I løpet av ettermiddagen og kvelden hørtes skudd fra de ledsagende eskorteskib og likeledes at der blev sluppet dyvannsbomber. De hemmelige konvoyinstrukser fikk kapteinen med seg og blev levert mot kvittering den 20. juni 1942 til Naval Control Service Office i Liverpool. En konvolutt inneholdende forskjellige hemmelige papirer blev likeldes levert samt skibet's hemmelige kallesignal. Samtlige ombordværende 37 mann blev reddet. Der var fra avgangen i Lissabon - ca 8 min fra kysten - fra tid til annen blitt observert tyske bombefly.

  ...

  Framsto 1ste vidne (Birger Tveitevåg, 3dje styrmann) som forklarte at han kjente inneholdet av kapteinen's rapport som han henholdt seg til som sin vidneforklaring. Han tilføyet at han hadde vakt på broen i torpederingsøieblikket og hadde vært der siden kl. 20 om aftenen. Der blev mottatt signal ved 21 tiden fra Comodore-skibet at der var u-båter i nærhet. Ved 20 tiden hørtes skyting på babord side langt borte. Den torpedo som rammet skibet kom på styrbord side.

  ...

  Framsto 2det vidne (Kasmer Gjendemsjø, 2. maskinist) som forklarte at han var i sin lugar da torpederingen fandt sted. 3dje maskinisten, en polak ved navn Juriewicz hadde vakt i maskinen. Han blev internert av de Britiske myndigheter ved ankomsten hertil. Da torpedoen kom løp vidnet direkte ned i maskinen. Han forordnet at samtlige der tok på seg livbelter. Maskinen gikk framdeles, men oljetrykket begynte å dale. Han fyldte så på olje. Men så kom signalet om stop i maskinen som straks ble etterkommet og deretter signal om å komme op fra maskinen. Maksinen virket den hele tid normalt.

  ...

  Framstod 3dje vidne (Egil Gundersen, matros) som forklarte at han var på utkikk på broen på babord side da torpederingen fandt sted. Han kom på vakt kl. 24 og ahdde i løpet av den time han hadde vakt inntil torpedoen kom, ikke opdaget noe misstenkelig. Et halvt minut før "Slemdal" ble torpedert ble en båt like foran sunket. Han henholdt seg forøvrig til kapteinen's rapport som ble lest op for ham.

  ...

  Framsto 4de vidne (Harry Kristoffersen, lettmatros) som forklarte at han hadde stått til rors fra kl. 24 og hadde i løpet av den tid han hadde vakt og inntil torpedoen kom ikke sett eller hørt noe misstenkelig. Han henholdt seg forøvrig til kapteinen's rapport som sin vidneforklaring.

  ...