Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
5. april 1942
Posisjon
Colombo havn
Årsak
Bombet, satt på grunn [av japanske fly]
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
29
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0