Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
8. mai 1941
Posisjon
Liverpool
Årsak
Bombet [av tyske fly]
Reiserute
I havn
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
22
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  21. mai 1941
  Sted
  Liverpool
  Administrator
  Konsul Johan Vogt senior
  Merknad
  Mannskap på 20 pluss 2 skyttere

  ...

  Fremsto så skibets fører som fremla følgende utdrag av journalen undertegnet av ham selv. ...

  ...

  Føreren henholdt sig i alle deler til sitt utdrag. Han oplyste at "STROMBOLI" lå i Huskisson Dock Liverpool og at skibet den 4. mai blev beskadiget overbords og fikk et stort hull i dekket, da et annet skib i dokken eksploderte.

  Kapteinen fortalte at han var i land den 8. mai, da skibet blev truffet av en bombe. Alt var imidlertid i full orden ombord. Alt brandslukningsmateriell i utmerket stand, og brandslangene lå påskrudd og klare på dekket. - Han forktalte at det tok ca. 2 timer føer skibet sank, efterat det var blitt truffet av bomben. Alle skibets papirer gikk tapt med undtagelse av kladdejournalen. Mange av skibets dokumenter var blitt innlagt hos skibets agenter. Disse papirer gikk imidlertid også tapt under bombeangrep.

  ...

  ... som 1. vidne fremstod: 1. styrmann Matias Aagre ...

  Styrmannen hadde selv skrevet rapporten som kapteinen hadde fremlagt, og han henholdt sig i alle deler til dette.

  Skibet ble endel skadet oplyste han, da et annet skib i dokken eksploderte den 4. mai. - Den 8. mai da skibet blev truffet av en bombe, lå alle brandslanger klare på dekk, dessuten var angbragt sandsekker på dekk. Han erklærte at han intet hadde å oplyse enn det der var skrevet i rapporten.

  ...

  ... som 2. vidne fremstod: 2. maskinist Samuel Grorud ...

  Søndag den 4. mai tidlig på morgenen b.b. side av broen beskadiget fra en eksplosjon ombord i et annet skib.

  Den 8. mai da skibet ble truffet av en bombe var vidnet ombord. Han fortalte at bomben gikk gjennem hans lugar og ned i kullboksen, hvor den eksploderte.

  Han oplyste at alle mann ombord gjorde sitt ytterste for redde skibet.

  Etterhvert som brannbombene kom, ble de kastet overbord, og alt som brente i dekket blev slukket. Man forøkte å redde skibet ved fortøininger, men da fortøiningene sprang efter eksplosjonen, krenget skibet og begynte å synke.

  Alle mann ombord mistet sine effekter.

  ...

  ... som 3. vidne fremstod: Martin Joakimsen ...

  Vidnet var lettmatros ombord og var vakthavende den 4. mai, da et annet skib eksploderte nær ved.

  Den 8. mai da skibet blev truffet av en bombe opholdt vidnet sig midtskibs. Han fortalte at alle brandslukningsapparater var i utmerket stand, dessuten var der anbragt sandsekker ombord. Han hadde vært med på å slukke brandbomber.

  Vidnet uttalte sig forøvrig som tidligere vidner.

  ...

  ... som 4. vidne fremstod: 2. styrmann Einar Erlandsen ...

  Vidnet oplyste at han hadde fått reddet sine papirer samt en del klær. Han uttalte sig ellers som tidligere vidner.

  ...

  Rapporten blev derefter oplest for alle vidner. Vidnene hadde intet å bemerke til dets innhold. ...