Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
9. mars 1943
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Salt
Reiserute
Port Said - Aden - Cape Town
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
34
Fanget
0
Omkommet
12 [12]
Savnet
0
 • Rapport over M/S "Tabor"s torpedering og senkning, på reise fra Port Said via Aden med 200 tons salt bestemt Cape Town, for ordre

  Tirsdag den 9de mars 1943. Om morgenen stille klart vær, med høi dønning, det blev Zig Zaget i henholl til ordre fra N.C.O. 1ste styrmann Ove B. Olsen hadde vakt og ytterligere 2 mann hadde utkikk på broen samt 2 kanonerer hadde vakt og utkikk ved kanon på popen. Kl. 6.30 blev skipet truffet av en torpedo på bagbord side i Nr. 4 rum, som eksploderte i tunellen og satte tunellen og maskinrum i brann. Alt elektrisk lys opg hjelpemaskineri blev satt ut av funksjon. I maskinen ophollt sig ved anledningen 1ste maskinst Harald Stavdal, elektrikker Arthur Edvardsen og motormann Henry Sørensen. Motoren fortsatte å gå, men skipet stoppet da propellerakselen var brukket under eksplosjonen.

  Der blev utsendt de vanlige nødsignaler, men kun med nødsettet da hovedsenderes ikke kunne benyttes da den elektriske strøm var vekk. Mottok intet svar på nødsignalet.

  Alle 4 livbåter og giggen blev satt på vannet hurtigst mulig uten noe uhell, og bemannet. Ved optelling av mannskapene i båtene, viste det sig at elektrikker Arthur Edvardsen ikke var med i båtene. 1ste Maskinist Stavdal hadde under eksplosjonen og brann i maskinen blitt forbrendt over hele kroppen. Man fikk ham ned i nr. 3 livbåt, hvor han blev innsmurt med vegetabilsk olje, og efter bedste evne pleiet. Stavdal var ved bevisthet og uttalte at elektrikker Arthur Edvardsen var omkommet under eksplosjonen i maskinen.

  Kl. 7.00 s.d. fikk skipet nr. 2 torpedo som traff maskinrummet og forårsaket en vodlsom eksplosjon og brann. Da skipet fremdeles fløt, kom U-båten til overflaten og skjøt en mengde kanonskudd, som straks satte midtskipshus og bro i brann. De fortsatte å skyte til skipet sank kl. 9.10.

  Straks efter kom U-båten op langs siden av livbåtene som da blev slept bort fra skipet av motorbåten. De spurte om skipets navn, avgangshavn, bestemmelsessted, størrelse og last. U-båten vistes å være tysk.

  De sårede blev skiftet over i Nr. 4 båt (motorbåt) og Nr. 3 livbåt; efter samråd mellem alle båter blev det besluttet at disse båter skulle gå fra Nr. 1 og 2 livbåter for hurtigs mulig å komme ti land med de sårede. Ved kl. 23.30 tiden døde 1ste maskinist Stavdal stille og rolig, blev begravet påfølgende dag i sjøen.

  Under reisen var livbåtene utsatt for stormfullt vær og voldsomt hav, og sjøen sprøitet over båtene.

  Den 17 mars 1943. Kl. 8.30 landet nr. 3 og 4 livbåter i Still Bay, og mannskapene kom straks under lægebehandling. Samme dag blev de overflyttet til Riversdale for videre opholl og forpleining. Motormann Henry Sørensen som led av brannsår og matros Ørnulf Jakobsen som hadde et kutt over det ene øie, blev innlagt på hospital, ellers var de øvrige efter omstendighetene i bra forfatning.

  Den 18 mars 1943, kl. 1.00, landet nr 2 livbåt i Gans Bay, alle ombordværende var i forholdsvis god forfatning, men blev om morgenen lægebehandlet. Den påfølgende dag blev alle sendt til Hermanus for videre opholl og forpleining.

  Den 20 mars 1943, kl. 17.30, landet nr. 1 livbåt 7 mil vest av Cape Agulhas, med bare 2 overlevende og 4 døde menn i båten. Efter de overlevende - 2nen styrmann Johannes Backe Devold, og matros Paul Vidnes's uttalelse var båten kantret under storm og svært hav den 19de mars kl. 11.00, ca. 5 n. mil av land ved Cape Agulhas.. Båten blev rettet opp og alle mann kom tilbake inn i båten, men på grunn av den svære sjø kunne ikke båten bli lenset. Der blev forsøkt å ro mot land. Efter en stund gav flere av mannskapene opp på grunn av det kolde vann. Kl. 15.00 døde motormann Kjell Foss Hansen, og innen kl. 18.00 var y tterlig følgende døde: salongutt Mathew van Rensburg, båtsmann Torolf Torkildsen, matros Torje Refsnes, lettmatros Leif Ness, jungmann Carol Degenhart, motormann Ove Aronsen, Erling Andresen, Sverre Bengtsen, samt Smører Dennis Peat. De 2 overlevende som var meget utmattet og i dårlig forfattning blev tatt under lægebehandling i Bredasdorp, og senere forflyttet i ambulance til Fairmont Nursing Home i Cape Town for videre forpleining.

  De 4 døde i livbåten blev begravet iland, Mathew van Rensburg blev begravet i Cape Town, og Torolf Torkildesen, Torje Refsnes og Erling Andresen begravet i Bredasdorp.

  Cape Town, den 31 mars 1943

  Halfdan Andersen, Kaptein

  Ove Olsen, 1ste Styrmann

  J. Back Devold, 2nen Styrmann