Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
4. juli 1941
Posisjon
Casablanca / Saffi
Årsak
Tilbakeholdt i Casablanca ca, 22.6.1940, tatt av franske Vichy-myndigheter 4.7.1941, omdøpt til Ste Simone
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
?
Fanget
?
Omkommet
? [0]
Savnet
?