Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
27. mars 1942
Posisjon
Malta
Årsak
Bombet [av tyske fly]
Last
Ammunisjon, bensin, parafin, stykkgods, hvete, mel
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
37
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0