Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
26. september 1940
Posisjon
Atlanterhavet, 55.32 N, 24.35 W
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Liverpool - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
36
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Rapport vedrørende m.s. "TANCRED"s reise og torpedering.

  21/9/40, kl. ca. 11.25, 10.25 gmt avgikk Mersey River Liverpool med los ombord. Dypg. avg. F.9'6", A.16'10". Skibet var ved avgang i fuldt sjødyktig stand og i ballast, med ca. 1200 tons vannballast og 458 tons bunkersolje inne.

  Kl. ca. 13.17, 12.17 gmt. kvittertes losen ved Bar fyrskib og man gikk inn i konvoy og fulgte denne igjennem Irskesjøen og nordenom Irland. Gunstige værforhold.

  På morgensiden den 25/9 forlot eskorten konvoyen og s.s. "NOVA SCOTIA" fortsatte fremdeles som lederfartøy av konvoyen. Ved middagstiden den 25/9 blev der heist signaler fra lederen om å slutte med sig-sag og skibene blev derefter beordret om å gå til sine respektive bestemmelsessteder, hvorefter konvoyen oppløstes, man var da på ca. Nord 54 grader 30 minutter, Vest 20 grader 20 minutter.

  I løpet av eftermiddagen samme dag blev der observert at 2 båter fra samme konvoy blev torpedert, og en tredje angrepet, "TANCRED" fortsatte for full fart med kurs, til de av Navy kontr. opgitte punkter, og der blev samtidig sig-saget, da det var u-båter i farvannet.

  I grålysningen den 26/9 kl. ca. 4.37, 7.07 gmt. blev "TANCRED" truffet av en torpedo midt i nr. 2 luken om B.B. Omtrentlig posisjon var da Nord 53 grader, 32 minutter, Vest 24 grader, 35 minutter. 3 livbåter blev satt på vannet med alle mann ombord, og der blev rod ett stykke fra skibet og fikk livbåtene samlet. Det viste sig at ingen av mannskapene var kommet til skade ved torpederingen.

  Efter en tids forløp åpnet u-båten ild mot bredsiden av "TANCRED", som holdt sig flytende, og beskøt det med ca. 20 skudd, u-båten blev da observert i overvannstilling og forsvant i vestlig retning efter endt skytning.

  Ved torpederingen blev radiostasjonen totalt ødelagt, og som følge herav blev intet S.O.S. utsendt.

  Da "TANCRED" fremdeles holdt sig flytene, gikk kapteinen med frivillig mannskaper tilbake til vraket med motorlivbåten for å hente mere proviant og en livbåt, samt skibets journaler og andre nødvendige papirer. Ved ombordkomsten viste det sig at husene på broen samt bestikkhuset og radiostasjonen var så sterkt ramponert, at nevnte journaler og papirer var gått tapt.

  Livbåtene holdt sig ved vraket ca. 1 n.m. av, inntil dette sank.

  Det blev da satt seil i alle livbåtene og kursen lagt østover, samtidig blev der passet på å være i sikte av hverandre.

  Kl. ca. 4.20 om morgenen den 27/9 blev man opdaget av et fartøy (der senere henviste sig å være m.s. "TRICOLOR" av Tønsberg). Der blev morset S.O.S. til fartøyet fra livbåtene og en rakett sendt opp, på hvilket det blev besvart fra fartøyet.

  I dagbrekket la m.s. "TRICOLOR" bi og tok opp mannskapene fra "TANCRED", posisjonen var da ca. Nord 53 grader, 52 minutter, vest 23 grader 7 minutter. Kl. ca. 5.50 var alle mann berget ombord i m.s. "TRICOLOR" hvor man fikk den beste mottagelse og forpleining.

  m.s. "TRICOLOR" fortsatte strakst sin reise for full fart efter endt bjergning.

  E. Hansen, Master