Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
3. november 1942
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Fyrolje
Reiserute
Trinidad -
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
43
Fanget
0
Omkommet
3 [3]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  30. november 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul Knudsen

  ...

  Fremsto skipsfører Arne Harbo Hansen ...

  ... "Thorshavet" avgikk fra Trinidad den 2. november i konvoi med en ladning fyrolje fra U.K. via New York. Komparenten foreviste skipets dekkjournal og fremla et utdrag av samme forsåvidt angikk de på reisen inntrufne begivenheter. ...

  ...

  Utdraget sammenholdtes med skipsjournalen og viste seg i alt vesentlig å stemme overens med samme.

  Kapteinen henholdt seg til det i journalutdraget anførte og forklarte videre at han var nedenunder i sin lugar da eksplosjonen inntraff. Han kom straks opp og fikk reddet en del av skipets papirer såvelsom de hemmelige dokumenter som ble dumpet i sjøen fra livbåten. Disse papirer sank med engang. Skipet gikk i konvoi da ulykken skjedde og de forskjellige kurser ble oppgitt av konvoiens Commodore. Kapteinen forklarte at en annen båt i samme konvoi ble sunket ca. 3 timer før hans skip ble truffet av torpedoen. Forøvrig hadde en ikke observert noe mistenkelig under skipets reise. Kapteinen hadde ikke sett ubåten. En hadde forgjeves søkt etter de 3 savnede mannskaper etter at mannskapet var gått i livbåtene. Skipet var totalt mørklagt. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Kapteinen uttalte på forespørsel av en av bisitterne at såvidt han visste hadde ingen sett noen torpedo.

  ...

  Fremsto 1. vidne, 2. styrmann Abrahamsen, som forklarte at han hadde vakt på broen da første torpedo traff skipet. Vidnet var kommet på vakt kl. 12 natt til 3. november. Vidnet forklarte at skipet fulgte rett etter kommodor-skipet da ulykken inntraff. Vidnet hadde ikke observert noe usedvanlig under sin vakt og hadde ikke mottatt noen særlige advarsler fra kommodoren. Han var på b.b. side av broen da torpedoen rammet. Vidnet hadde ikke observert de 2 torpedoer som traff med noen få sekunders mellemrum. Maskinen stoppet momentant og lyset gikk ut. Vidnet fikk reddet endel av skipets papirer i bestikken og ga deretter ordre om å sette ut livbåtene. Vidnet antok at de 2 savnede maskinfolk som hadde vakt i maskinen i øyeblikket ble drept av eksplosjonen. Vidnet hadde ikke sett u-båten før eller etter ulykken. Skipet var totalt mørklagt. Redningsutstyret var i 1. klasses stand. På forespørsel av kaptein Christensen opplyste vidnet at "Thorshavet"s posisjon var i 5te kolonne og således flankert av 4 kolonner på hver side i konvoien.

  ...

  Fremsto 2. vidne, Leif Fredvik, som forklarte at han hadde frivakt da den første torpedo traff skipet. Vidnet kom straks inn i radiostasjonen etter første torpedo traff og fikk straks sendt ut melding om ulykken i henhold til reglementet. Vidnet hadde ikke sett de 2 torpedoer eller noen undervannsbåt. Vidnet sendte melding da mannskapet gikk i båtene. Skipets nødutsender var i full orden. Skipet var totalt mørklagt og redningsutstyret var i forskriftsmessig stand.

  ...

  Flere vidner kunne ikke avhøres da skipets øvrige mannskap ennu ikke var kommet til New York da sjøforklaringen ble avholdt.

  ...