Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
8. mai 1942
Posisjon
Mexico-gulfen, N. 26 gr. 45 min. vest 86 gr. 40
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Nitrat
Reiserute
Cristobal CZ - Panama City, Florida
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
24
Fanget
0
Omkommet
2 [2]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  18. mai 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremsto skipsfører Harald Østerbø ... "Torny" avgikk den 2. mai fra Cristobal med en ladning nitrat for Panama City, Florida. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødyktig stand. Da skipets journal ble ødelagt under forliset fremla kapteinen en rapport skrevet etter hukommelsen. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han befant seg i sitt kontor på båtdekket da eksplosjonen inntraf; han løp straks til forkanten av båtdekket hvor han konstaterte at nr. 2 rum allerede var fylt med vann. Han løp deretter opp på broen. Styrbord side av denne var borte og det var derfor ikke anledning til å få forbindelse med maskinen. Kapteinen ga straks ordre til mannskapet om å gå i båtene. Redningsarbeidet foregikk i god orden. Skipet hadde under hele reisen vært totalt mørklangt, dog således at man hadde gått med dimmede sidelanterner de 2 siste netter da man gikk på tvers av trafikken fra og til U.S.A. havnene i Gulfen. Redningsutstyret var i enhver henseende i forskriftsmessig stand. Man hadde under reisen styrt etter anvisninger gitt av det britiske admiralitet.

  ...

  ... 1. vidne, styrmann Storaas, som forklarte at han hadde vakt på broen da eksplosjonen inntraff. Vidnet, som hadde hatt vakt siden kl. 4, hadde intet mistenkelig sett eller hørt før han fikk se torpedoen ca. 50-60 fot borte. Ca. 2 sekunder deretter inntraff eksplosjonen. Vidnet ble slynget i luften og falt i vannet; da han kom til overflaten var han 1 à 2 skipslengder aktenfor skipet. Vidnet forklarte videre at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen og hadde styrt etter kurser oppgitt av det britiske admiralietet. Skipets redningsutstyr var i forskriftsmessig stand.

  ...

  Fremsto 2. vidne, matros Abrahamsen, som forklarte at han hadde utkik på bakken da eksplosjonen inntraff. Han hadde under vakten ikke sett eller hørt noe mistenkelig, men han så stripen etter torpedoen i det samme den traff skipet. Vidnet forklarer videre at skipet hadde vært helt mørklagt under reisen og at redningsutstyret var i god stand. Redningsarbeidet forløp i god orden.

  ...

  Fremsto 3. vidne, lettmatros Ohma, som forklarte at han stod til rors da eksplosjonen inntraff. Vidnet hadde stått til rors siden kl. 7 og hadde uner vakten ikke sett noe mistenkelig på sjøen. På spørsmål om skipet hadde vært mørklagt under reisen, svarte vidnet bekreftende. Redningsutstyret var i god stand.

  ...

  Fremsto 4. vidne, maskinist Alf Johannesen, som forkalrte at han hadde vakt i maskinen da eksplosjonen inntraff. Da vidnet skjønte hva som var hendt og da han merket at skipet begynte å krenge over, stengte han trotlen. Straks etter gikk lyset ut og vidnet kunne intet mere gjøre da røk og damp straks trengte inn i maskinrummet, hvorfor han løp opp på dekk. Vidnet forklarte at skipet hadde vært mørklagt under reisen.

  ...

  Kapteinens rapport opplestes deretter for 1ste - 4de vidne, hvilke samtlige erklærte at de intet hadde å bemerke til sammes innhold.

  ...