Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
18. november 1942
Posisjon
N. 12.39 og W. 54.59
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
Calcutta - Cape Town - Glasgow
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
36
Fanget
2
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • 1. styrmannens rapport

  8. august 1942

  - avgikk skibet Calcutta med totallast av 5524 atons stykgbods bestemt for Glasgow, U.K. via Cape Town.

  25. september 42

  - ankom Cape Town. Maskinen blev her eftersett og endel reparasjoner utført.

  18. november, 42

  - kl. 16.15 på N. 12.39 og W. 54.59 hørtes en kraftig eksplosjon samtidig rystet skibet voldsomt og krenget sterkt over til babord. Skibet var rammet av en torpedo på bb. side mellem 4- og 5- luken. Alle 4 livbåter blev låret og var klar av skibet på ca. 3 minutter. Kl. 16.20 sank skibet. Samtidig kom 1 undervannsbåt til til over flåten (til overflaten?). Før torpederingen var 1. styrmann, rormann samt to utkikksmenn på broen, dessuten 1 mann på kanonplattformen akter. Det var svak SW bris, liten sjø. Ingen av vakten så noe til undervannsbåten før torpederingen.

  Undervannsbåten manøvrerte bort til livbåtene som da var samlet. Fra undervannsbåten kom det ordre om at kapteinen og 1. maskinisten skulde komme ombord. Ordren blev øieblikkelig efterfulgt. Da kapteinen og 1. maskinisten var kommet ombord forsvant undervannsbåten i SO. retning i overvannsstilling.

  1. styrmann samlet alle livbåtene sammen og opptelling av mannskap i livbåtene blev foretatt. Det viste sig at hele besetningen var kommet i livbåtene, unntat dem der blev tat av undervandsbåten. Undervandsbåten formodes at være italiensk.

  Man blev nu enige om å slepe de øvrige 3 båter med motorbåten til neste dag. Kursen blev sat til vest pr. kompass.

  Torsdag 19. novbr.

  - ved dagslys frisknet vinden til fra SW og man blev enige om slutte med slepningen for å spare på bensinen. Der blev fra nu av seilt og båtene skjøt god fart. 3. styrmanns og båsmannens båter som hadde stor seilføring seilte snart forbi de øvrige to båter og forsvant.

  Om aftenen løiet vinden av og 2. styrmanns båt blev tatt på slep. Ut på natten stoppet motoren og der blev igjen seilt til neste dag, da vinden atter løiet. 2. styrmanns båt blev igjen tatt på slep. De to øvrige båter kunde ikke sees. Det er hele tiden styrt W. pr. kompass. Ut på aftenen slapp bensinen op og seilene blev igjen satt. Fra nu av mistet 1. styrmann's båt føling med 2. styrmanns båt.

  Søndag 22. novbr.

  - om morgenen møttes 1. styrmann, 3. styrmanns og båsmanns båter men mistet igjen føling med hverandre. Seilasen foregikk nu i vekslende værforhold med SO. vind.

  Torsdag, 26. novbr.

  - om formiddagen observerte 1. styrmanns båt land om styrbord. Kursen belv lagt om til NW. og der blev styrt rett mot land. Kl. 15.00 samme dag landet 1. styrmanns båt på stranden i Guayaguare Bay, Trinidad. 10 mann er hermed kommet iland i god behold.

  Livbåten blev trukket så langt opp på stranden som mulig. Politiet blev budsendt og de reddede blev sendt til Port of Spain. 1. styrmann rapporterte ved ankomsten til Port of Spain til Naval Control om torpederingen.

  Søndag, 29. novbr.

  - kl. 8.00 blev 2. styrmanns båt tatt op av en jugoslavisk båt ca. 50 mil av Port of Spain og bragt iland. 3. styrmanns og båsmanns båter er senere landet i Georgetown, British Guiana i god behold. (Formodes 30. Nov. 1942).

  Agnar Hansen, 1. styrmann