Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
23. juni 1942
Posisjon
Nord-Atlanteren, N. 39o40" - W. 41o 30" - 93 gr. Retv. 492 mil av Florez på Azorene.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
Halifax - Cape Town - Alexandria
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
33
Fanget
0
Omkommet
4 [4]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  13. juli 1942
  Sted
  Liverpool
  Administrator
  Konsul Johan Vogt

  ...

  Føreren meddelte at skibets journalen gikk tapt, men han henholdt sig i alle deler til sin skriftlige forklaring, som var skrevet efter hukommelsen og undertegnet av ham selv, skibets maskinmester, 2. styrmann samt båtsmannen.

  Kapteinen meddelte at alt livbåtutstyr var i full orden.

  ...

  ... som 1ste vidne fremstod: Maskinmester Ernst Linstrand ...

  Vidnet hadde selv undertegnet ovennevnte forklaring angående skibets forlis, og henholdt sig i alle deler til dette. Han fremholdt at alt var i orden i maskinen. Vidnet meddelte at 4. maskinisten holdt vakt i maskinen, mens vidnet opholdt sig på dekk da torpedoen traff skibet. Vidnet tror at 4. maskinist Harald Andreas Knudsen, fyrbøter Erling Berglund og smører Sidney Jackson blev drept under eksplosjonen. Angående smører Vernon Rasmussen, så kunde vidne meddele at han hadde sett ham siste gang ved 11.30 tiden på dekk. Rasmussen hadde da bakkstørn og var sendt for å hendte mat for maskinbesetningen.

  Vidnet fremholdt at alt livbåtutstyr var iorden siste båt manøvre fandt sted i Halifax før avgang. En av båtene blev grundig undersøkt i New York og reparert, ellers var alt i orden og vel utstyrt.

  ...

  ... som 2den vidne fremstod: 2den styrmann Erling Andersen Vang ...

  Vidnet har selv undertegnet forklaringen angående skibets forlis og henviser i alle deler til dette. Han forklarer at ulykken inntraff på 3. styrmannens vakt, mens vidnet selv opholdt sig i messen. Vidnet tror at Rasmussen som hadde bakkstørn befandt sig på dekk, da ulykken inntraff, idet han var sendt for å hente mer mat til den øvrige maskinbesetning, som da hadde måltid. Vidnet tror at Rasmussen blev drept mellem dekkslastens store kasser, da disse satte sig i bevegelse under eksplosjonen. Døren til offiserenes messe blev blokkert av lastens store kasser, så man måtte gå over maskintopper for å komme ut.

  Vidnet forklarer at siste livbåtmønstring fandt sted i slutt av juni d.å. i New York. Livbåtutstyr var i fuld orden og meget godt utstyrt.

  Vidnet fremhever at han er helt enig i kapteinens handlinger, og det er helt klart at de 2 andre livbåter ikke efterkom kapteinens henstilling om å ro. De 2 andre livbåter er senere meldt ankommet til Asorene med alle i behold. Vidnet meddeler at forholdet i livbåten var det alle beste. Alle muntre og i godt humør likedan var alle villige til å ro.

  Vidnet forklarer at det var 2 kanonskyttere ombord som gikk sine vakter og skytter Peder Andersen hadde vakt og stod ved kanonen, da ulykken inntraff.

  ...

  ... som 3. vidne fremstod: Båtsmann Aake Aakesen ...

  Vidnet har selv varet med på å undertegne forklaringen angående skibets forlis og henhyold sig ialle deler til dette.

  Vidnet som var dagmann og i arbeide da ulykken inntraff, opholdt sig på dekkslasten på nr. 6 luke. Vidnet forsøkte sammen med nogen av mannskapet å få flåten på vannet, men dette viste sig umulig. Det var for liten hjelp og flåten var for tung. Vidnet sammen med de andre hoppet overbord, og kom sig på flåten da denne senere fløt op.

  Vidnet hadde redningsvest på da han hoppet overbord, men ikke redningsdrakt. Redningsdrakter var utdelt til alle ombord, likedan var alt livbåtutstyr i full orden.

  Vidnet mener at de 3 maskinfolk på vakt i maskinen blev drept under eksplosjonen. Angående Rasmussen så diskuterte man om ham i livbåten, men nogen nærmere forklaring på hvordan han er omkommet kan ikke gives.

  ...