Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
15. oktober 1942
Posisjon
14 dager ut fra Buenos Aires, ca. 25o Nord og ca. 50o Vest
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
Buenos Aires - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
43
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  18. november 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremsto skipsfører Nils Løken, som forklarte at han var fører av M/S "Trafalgar" ... "Trafalgar" avgikk 1. oktober d.å. fra Buenos Aires med en ladning stykkgods for New York. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i sjødyktig stand. Kapteinen kunne ikke fremlegge skipets journal, som gikk til bunns med skipet. Han fremla en rapport skrvet etter hukommelsen angående de inntrufne begivenheter. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen og at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. På spørsmål om hvorledes det var blitt forholdt med skipet hemmelige bøker, svarte kapteinen at disse lå i skipets jernskap og måtte således være gått ned med skipet. Kapteinen forklarte videre at det var praktisk talt i samme øyeblikk som vakthavende styrmann ropte til kapteinen at han mente å se noe hvidt i farvannet, at den første torpedo eksploderte. Posisjonen ved torpedering var ca. 25o Nord og ca. 50o Vest. Kapteinen forklarte videre at skipets antenne ble ødelagt ved eksplosjonen, men at radiotelegrafisten ved hjelp av en nødantenne fikk sendt ut et svakt SOS. Han visste ikke om dette var blitt oppfanget av noen.

  ...

  Fremsto 1. vidne, styrmann Birkeland, som hadde medundertegnet kapteinens rapport. Han henholdt seg til det i denne anførte og forklarte videre at han hadde vakt på broen da torpederingen inntraff og at han mente å ha sett tårnet på u-båten i månestripen på sjøen. Den første torpedo eksploderte praktisk talt i det samme vidnet ropte til kapteinen. Vidnet forklarte at skipet hadde vært totalt mørklagt under hele reisen og at redningsutstyret var i beste orden. Vidnet bekreftet at det var ham som til u-båtens sjef hadde svart at kapteinen var gått ned med skipet. Han gjorde dette fordi han hadde hørt om tilfeller hvor førere var blitt tatt til fange.

  ...

  Fremsto 2net vidne, radiotelegrafist Bye, som også hadde medundertegnet kapteinens rapport. Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han oppholdt seg i radiostasjonen da den første eksplosjon inntraff. Han forklarte videre at hovedantennen var blitt ødelagt men at han fikk sendt ut nødsignal med nødantenne. Dette var imidlertid meget svakt og vidnet anså det tvilsomt at signalet var blitt oppfanget av noen. Vidnet uttalte at skipet hadde vært totalt mørklagt under hele reisen og at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Forøvrig forklarte vidnet at skipets radio under reisen bare var blitt brukt i overensstemmelse med instruksjoner gitt av marinemyndighetene.

  ...

  Det var ikke anledning til å avhøre flere vidner da den øvrige del av vaktmannskapet ikke var kommet til New York.

  ...