Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
24. august 1942
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Liverpool - Sydney, C.B.
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
16
Fanget
0
Omkommet
6 [6]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  31. august 1942
  Sted
  St. John's, Newfoundland
  Merknad
  2 britiske kanonerer - det ene navnet ikke i listen

  ...

  1.ste vidne MIKAL MIKKELSEN ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. 1.ste styrmann.

  Sp. Hvor lenge hadde De været ombord?

  Sv. 9 måneder.

  Sp. Hvad var sisste havn De seilte fra og hvad var bestemmelsesstedet?

  Sv. Liverpool i ballast til Sydney C.B.

  Sp. Var skibet i sjødyktig stann ved avgangen?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Kl. 22.00 den 24de august.

  Sp. Hvor var De da torpederingen fant sted?

  Sv. På broen.

  Sp. Hvem var på broen sammen med Dem?

  Sv. Kapteinen, en kanoner og rormannen, alle norske, samt en engelsk kanoner.

  Sp. Hvad hendte da skibet blev torpedert og hvor lang tid gikk fra torpederingen til skibet sank?

  Sv. Torpedoen traff i akterskibet og det gikk ca. 1 minutt til skibet sank.

  Sp. Hvor mange av mannskapet kom i båtene?

  Sv. 10 mann kom i babords livbåt.

  Sp. Hvor blev det av de andre?

  Sv. 3 kom på flåten og 4 av dem på akterdekket blev slengt overbord.

  Sp. Hvor stor var besetningen?

  Sv. 22 mann.

  Sp. Hvorledes blev dere bjerget?

  Sv. Vi blev tatt opp av den norske korvett "POTENTILLA" (K214).

  Sp. Har De ellers noe å tilføie?

  Sv. Det var mig fortalt at korvetten gikk tilbake fra konvoyen for å se efter mulige torpederte og således fant oss. Denne stoppet og tok oss opp tiltross for at de var kjendt med at ubåter var i vår umidelbare nærhet. Endel av mannskapet var i en meget alvorlig tilstand men fikk den allerbeste behandling som kunde ytes i øieblikket. Straks efter den siste av oss var kommet ombord observerte man en fientlig ubåt som blev beskutt og senket av POTENTILLA.

  Sp. Hvor mange av mannskapet blev bjerget?

  Sv. 17 mann.

  Sp. Hvem var de Omkomne?

  Sv. Kaptein Ole Grande, matros Gunnar Fjogstad, lettmatros Erik Bjarnason fra Island, fyrbøter Albert Hagen og fyrbøter Wicksel der var svensk.

  ...

  2det vidne Karl Hendriksen ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. 2. maskinist.

  Sp. Hvor lenge har De været ombord?

  Sv. Siden 7. august i år.

  Sp. Hvor var De da torpederingen foregikk?

  Sv. Jeg var oppe i maskingangen.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. I akterskibet.

  Sp. Kom De ned i maskinrummet efterpå?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvor lang tid tok det til skibet sank?

  Sv. Omtrent ett minutt.

  Sp. Hvilken båt kom De ombord i?

  Sv. Jeg kom ikke i båten da jeg måte kaste mig ut og blev efterpå tatt op av båten.

  Sp. Hvorledes blev dere senere bjerget?

  Sv. Vi blev tatt opp av den norske korvetten POTENTILLA.

  Sp. Har De noe spesielt å bemerke?

  Sv. Det blev ropt ned til oss fra korvetten at vi måtte være så kvikke som mulig da der var ubåter i nærheten. Få minutter efter at vi var tatt ombord åpnet korvetten ild mot en ubåt og det blev fortalt oss efterpå at ubåten hadde fått en fulltreffer rett i tårnet.

  Sp. Kjenner De navnet på korvettens chef?

  Sv. Ja, det er kapteinløintant Christian Monsen.

  Sp. Hvem var de omkomne?

  Sv. Det var kaptein Ole Grande, matros Gunnar Fjogstad, lettmatros Erik Bjarnason fra Island, fyrbøter Albert Hagen og fyrbøter Wicksel fra Sverige. De andre 17 kom iland i St. John's, Nfld.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei.

  ...

  3dje vidne Olaf Knutsen ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. Jeg var lettmatros og maskingeværskytter.

  Sp. Hvor lenge hadde De været ombord i skbiet?

  Sv. Siden 14de august iår.

  Sp. Hvor var De da torpederingen fant sted?

  Sv. Jeg var på broen.

  Sp. Hvor lang tid tror De det var fra torpederingen til skibet sank?

  Sv. Omtrent ett minutt.

  Sp. Var kapteinen på broen?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvilken livbåt kom De ombord i?

  Sv. I babords livbåt.

  Sp. Hvor mange kom der ombord i den?

  Sv. Det vet jeg ikke.

  Sp. Så De noe til kapteinen?

  Sv. Jeg så han forsvandt inn i radiorummet, men siden så vi ham ikke mer.

  Sp. Hvorledes blev dere reddet?

  Sv. Vi blev tatt opp ca 3 timer efterpå av den norske korvett POTENTILLA.

  Sp. Hvem var de omkomne?

  Sv. Kaptein Ole Grande, matros Gunnar Fjogstad, lettmatros Erik Bjarnason fra Island, fyrbøter Albert Hagen og fyrbøter Wicksel fra Sverige. De 17 reddede kom inn til St. John's, Nfld.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei.