Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
19. juni 1940
Posisjon
Atlanterhavet, ca. 45.10 N 11.50 W
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stål og stykkgods
Reiserute
Gibraltar - Liverpool
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
38
Fanget
0
Omkommet
1 [1]
Savnet
0
 • Utdrag fra skipets kladdedagbok

  M/S "Tudor" av Tønsberg avgikk fra Lissabon 11. juni kl. 18.40 bestemt til Gibraltar. Skibet var fullt bemannet og i god sjødyktig stand. Lasten ombord bestod av ca. 3800 ton stål og ca. 600 ton stykkgods. Ankom til Gibraltar 12. juni og avgikk derfra 13. juni kl. 17.30 til Liverpool. Dypgående F. 17'01" A. 21'01". Alle livbåtene var utsvinget. Kl. 19.00 samme dag sluttet vi oss til konvoien og fortsatte nordover. Styrte ifølge anvisning fra det ledende skib. De følgende dager fint vær og månelyst.

  Onsdag 19. juni kl. 2.45 på N. 45 10 og 11 50 V, observertes i måneskinnet en mørk stripe over babord låring som man antok var en ubåt. Like etterpå ble skibet rammet av en torpedo på babord side mellem nr. 1 og nr. 2 luke, med påfølgende voldsom eksplosjon. Livbåtene ble straks satt på vannet, og kort tid deretter forlot alle mann skibet. Skibet var da gått under med forskibet så langt som til formasten.

  Vi ble liggende i nærheten av skibet inntil det gikk ned kl. 0700.

  Kl. 11.00 samme dag ble 15 mann tatt opp av det britiske marinefartøi "ARABIS" og kl. 11.45 ble 23 mann tatt opp av et annet britisk marinefartøi, som het "CALENDULA".

  Fredag 21. juni ble de 15 mann landsatt i Plymouth, og 22. juni ble de øvrige 23 mann også landsatt i Plymouth.

  2den maskinist Karl Th. Hansen savnes.

  Plymouth 25. juni 1940

  Hans Bjønnes, Fører