Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
24. juni 1941
Posisjon
Atlanterhavet, N. 55 W 41
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Reiserute
Bermuca - Manchester/Belfast
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
21
Fanget
0
Omkommet
26 [22]
Savnet
0
 • Rapport over M/s Vigfrids torpedering.

  M/s. Vigrid. 5718 tons D.W.

  Rederi: Olav Ringdal: Oslo.

  Besetning: 37 mand incl. fører. Pasagerer: 10 USA. Red Cross nurses.

  Avgikk New Orleans den 5. Juni 1941 for Bermuda.

  Avgik Bermuda den 14. juni 1941 i konvoy.

  Den 24. Juni 1941 kl. 0740 blev skibet torpedert på N. 55 W 41. og sank i løpet av 10 minutter. Skibet var da på grund av maskinskade ca. 40 n.m. efter konvoyen.

  Fire livbåter blev sat på vandet og pasagerer og mandsakp kom klar av det synkende skib. Båtene holdt sammen en tid, men på grund av uveir og dårlig sigtbarhet blev de skildt.

  Den 5. Juli om aftenen blev kapteinens båt fundet av Amerikansk destroyer nr. 428, og de ombordværende, 10 mand av besetningen og 4 pasagerer tat ombord.

  Den 8. Juli 1941 blev båtbesætning og pasagerer bragt iland i Reykjavik.

  Reykjavik den 9. Juli 1941

  Harald Holst, Fører.