Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
8. juni 1942
Årsak
Skutt i senk [av japansk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Mombasa - Lourenco Marques
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
37
Fanget
0
Omkommet
0 [9]
Savnet
9
 • Referat

  Dato
  28. juli 1942
  Sted
  Durban
  Administrator
  Visekonsul Leif Helland
  Merknad
  Kinesisk mannskap på 32 reddet, navn ikke oppgitt.

  ...

  Fremstod første styrmann Trygve Hansen ... "Wilford" avgikk den 2nen juni 1942 fra Mombasa i ballast for Lourenco Marques. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødyktig stand. Styrmann Hansen fremla en rapport forsåvidt angikk de på reisen inntrufne begivenheter. ...

  ...

  Telegrafist og første styrmann Harald Trygve Hansen ... henholdt sig til det i rapporten anførte og forklarte videre, at han hadde skrevet den i førerens sted. Hvorvidt der blev styrt en steady kurs eller en slik sik sak kurs i vestlig retning kunde styrmand Hansen ikke uttale sig om. Sidste gang han så føreren og 2. styrmann var på broen like før han gikk ned i Radiorummet for at sende alarm signal. Sidste båtmanøvre var avholdt i Lourenco Marques den 14 og 15 mai med begge livbåter på vandet. Da Styrmand Hansen optrådte i førerens sted blev han ikke edfestet.

  ...

  ... 1 Vidne 3. Styrmand Kristiansen som forklarte, at da han kom på broen fikk han ordre av føreren om at forvisse sig om at 1. og 2. maskinist var purret, derefter gik vidnet tilbake på broen hvor han forblev indtil han fik ordre av føreren til at gå i båtene. Vidnet gik til b.b. båt mens føreren og 2. Styrmand gik til S.B. båt, det var sidste gang han så dem. Før vidnet gik ned i båten gik han op på båtdekket for at finde en øks. Derefter gik han tilbake til midtskibsdekket for å forvisse sig om at ingen var efterlatt. Han ropte ned i S.B. båt og spurgte om kapteinen og 2. Styrmand var der. Da det blev svart nei, gik vidnet i den båt således at der var en navigatør i den. Skytningen var nu meget voldsom og detvar meget mørkt så ingenting kunde sees. Da det ut på morgenen blev lyst blev der i S.B. båt fundet en hvit mands leggeben og en halv sko som vidnet gjenkjendte som kapteinens. Sidste Båtmanøvre blev avholdt i Lourenco Marques omkr. 15 mai hvori alle mand undtagen vidnet deltok. Al redskap var i bedste orden.

  ...

  Fremstod 2. vidne 1 maskinist Andersen og forklarte at han blev purret ved halv to tiden; da han kom på dekk hørte han det første skud som syntes at ha truffet på agterdekket. Efter at ha forvisset sig om at derv ar git ordre til å gjøre livbåtene klar gik vidnet til S.B. båt, og hørte da samtidig at der blev slåt stop i maskinen som da stoppet øieblikkelig. S.B. båt blev låret jamt med båtdekket. Ved agtre båttalje var kapteinen, en kineser og vidnet. Hvem der låret forre talje kunde vidnet ikke med bestemthet si men han formodet at det var 2. sytrmand Strømsholm. Alle mand blev nu av føreren beordret i båten, som da blev låret på vandet, av de forannevnte.

  Da båten var på vandet gik vidnet ned på midtskibsdekket for lettere at komme derfra. Idet vidne passerte byssen slog der ind en granat, lufttrykket av samme kastet vidnet bortover dkket. Der var en person like bak vidnet, hvem det var kunde han ikke se, men han foroder det var kapteinen, eller 2. styrmanden, da alle kinesere var kommet i båten. Om morgen da det blev lyst sås at hele hans venstre side og ryggen var besprøitet med blod. Vidne så overhodet ikke 2. styrmanden og sidste gang han så kapteinen stod han ved S.B. båts agtre talje. Der var voldsom skytning hele tiden.

  ...

  Fremstod 3. vidne 3. maskinist Pedersen og forklarte at han var på vakt i maskinen fra 12 - 4. Kl. 0.55 hørte vidnet en eksplosjon som ksyntes at komme agtenfra. Like efter mottok vidnet gjennem talerøret fra broen ordre om at presse farten så meget som mulig, ordren blev øieblikkelig efterkommet; da det var gjort løp vidnet op i sin lugar og tok sin redningsvest på veien tilbake purret han 1. og 2. maskinistene. Vidnet forblev på sin post indtil han ved 2.20 tiden mottok stop signal fra broen, maskinen blev da øieblikkelig stoppet. Cirkulasjonsvandet blev ikke stoppet for at holde strøm for lys og radio vedlike.

  Efter at ha startet Cirkulasjonpumpen gav vidnet ordre til kineserne om at gå på dekk; Vidnet var den sidste som forlot maskinen. Der var da ikke flere ordre fra broen.

  Da vidnet kom på dekk var S.B. båt på vandet. Vidnet så kapteinen og 1. maskinisten ved agtre talje, hvem der betjente forre talje kunde vidnet ikke se.

  Vidnet så ingen døde eller sårede på dekk.

  Alt redningsmateriel var i fuld order.

  ...

  Rapporten oplestes derefter for 1-3 vidne, hvilke samtlige erklærte, at de intet hadde at bemerke til sammes indhold.

  ...