Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
14. april 1944
Posisjon
Bombay havn
Årsak
Eksplosjon i et annet skip, brann ombord. Ikke totalforlis?
Last
Ingen
Mannskapsliste
Delvis
 • Referat

  Dato
  22. april 1944
  Sted
  Bombay
  Administrator
  Generalkonsul T. Knudtzon

  ...

  Kapteinen meddelte at skibets dagbøker var gått tapt under branden. Han hadde forfattet en "Report" som oplestes ...

  ...

  Kapteinen henholdt sig til ovenstående "Report". Kapteinen kom ombord ved halv fire-tiden om eftermiddagen. Han så røk fra det brennende skib, til å begynne med ganske svak, senere sterkere. Han visste ikke noe om hvad slags last omhandlede skib hadde. Før 1. eksplosjon begynte flammene å slå op fra No. 2 luke. Han fikk ingen ordre fra myndigheter om å foreta sig noe med hensyn til sitt skib. Dette lå anslagsvis 1000-1100 fot fra det skib som brente. Så kom 1. eksplosjon, hvorved endel småbrander blev forårsaket ombord. Disse blev snart slukket. Under 1. eksplosjon blev en engelsk gunner, Staines, drept. Dødsfallet er blitt meldt av til D.E.M.S. som har de nødvendige detaljer om personalia etc. Likeledes blev drept 1 kinesisk reparatør (fitter) og 5 indiske arbeidere. De seks siste tilhører Mazagoan Dock´s arbeidsstokk. Endel sårede blev bragt iland. Hele mannskapet var ombord under 1. eksplosjon, undtagen båtsmannen som var sykemeldt og iland. Det var kommet beskjed fra land om at man skulde rømme skibet, men det har ikke vært mulig å finne kilden til denne beskjed. Det var begynt å brenne igjen ombord, og eftersom faren blev større og større, begynte mannskapet å gå iland. Kuliene var gått iland like efter 1. eksplosjon.

  Efter 2. eksplosjon måtte skibet rømmes av de gjenværende. D.E.M.S. hentet efter 2 dagers forløp den drepte gunners eiendeler. Brandslukningsapparatene var iorden.

  De to hårdt såredes navn var: Arne Grønneberg ... 4. maskinist og Alfred Ødegaard ... kokk. De er begge på British Military Hospital. Dessuten fikk Jacob Bøkevold et lettere streifsår i baken.

  ... fremstod ... 1. V. Bror Jan Blom ... 2. styrmann ombord. Ved 2-tiden så V. for første gang røk komme op fra et skib som lå omkring 500 meter borte; mellem "Belray" og dette skib var det varehus. Røken så ikke foruroligende ut, og V. hadde ikke hørt noe om hvad slags last omhandlede skib hadde ombord. Hverken nu eller senere hørte V. noe om noen ordre fra myndighetene til å rømme skibet eller søke å bringe dette ut. Ved 1. eksplosjon opstod endel mindre brander ombord som blev slukket, og like efter eksplosjonen gikk alle de kulier iland som kunde gå. Det var ganske mange kulier såret ombord og disse blev bragt iland. Det samme gjelder 2 norske sårede. Den drepte gunner fikk hodet og endel av brystet slått av av en eller annen gjenstand som blev slynget mot ham ved den 1. eksplosjon. 2. eksplosjon kom en times tid efterpå, og da var V. fremdeles ombord. Kapteinen og 3. maskinisten var også ombord, og gunner Hayward fremdeles i aktivitet med å hjelpe de sårede. Stillingen blev nu snart så gal at de gjenværende måtte forlate skibet.

  Skibets brandslukningsapparater var iorden. Alle tre livbåter blev ødelagt efter 2. eksplosjon.

  ...

  Fremstod 2. V. Einar Nystrøm ... radiotelegrafist og sekretær ombord.

  V. kom ombord på eftermiddagen ved 2-3 tiden. Han så da røk fra et skib som lå omring 1000-1500 meter borte, på annen side av vareskurene. Røken blev sterkere og V. så senere flammer. Til å begynne med så stillingen ikke foruroligende ut, og V. kjente ikke til hvad slags last det var som brente. Efter 1. eksplosjon haglet det med brennende bomuld, glødende jern og splinter på skibet. Noen småbrander blev hurtig slukket. Brandslukningsapparatene var iorden.

  V. hørfte ikke ombord noe til noen ordre fra myndighetene om å rømme skibet eller lignende. Mellem 1. og 2. eksplosjon hadde V. vært en tur ombord i "Graciosa" for å se hvordan det så ut der, og gikk så ombord på "Belray" igjen. Han fikk med sig skibets hyreregnskaper og de kontanter som var ombord under hans varetekt. 2. eksplosjon var da allerede gått. Stillingen var de V. hadde reddet ovennevnte gjenstander, slik at han måtte forlate skibet. Han gikk inn i byen. V. så ikke den gunner som var blitt drept, eller hans lik. V. bemerket sluttelig at efter hans mening blev alt gjort som kunde gjøres fra mannskapets side overfor de sårede og på skibet selv.

  ...

  Fremstod 3. V. Carl Johan Johansen ... 1. maskinist.

  V. hadde vært ombord hele dagen og arbeidet med oljepumpen for kryssmøringen til hovedmotoren. V. hadde allerede om formiddagen uten å kunne angi bestemt tidspunkt, hørt av den senere sårede 4. maskinist Grønneberg, at det røk av en båt i Victoria Dock. V. var ikke oppe på dekket og hørte ingen alarmerende rykter. Han kjente ikke til hvad ladning det var i vedkommende skib og skjenket ikke branden større opmerksomhet. Så kom 1. eksplosjon. V. var da i maskinen. V. var derpå oppe på dekk, men gikk like efter ned i maskinen igjen og blev der inntil han hørte en ordre på norsk om at båten skulde rømmes. Han ropte da til de andre i maskinen at de måtte forlate skibet, og gikk selv op og iland, og fortsatte inn i byen. Han som ropte ned ovennevnte ordre til V., sa at den kom fra kapteinen, men kapteinen fortalte senere V. at han ikke hadde gitt noen sådan ordre. Hjelpemotoren blev stoppet før V. gikk iland. Likeledes blev det avslukket under donkeykjelen.

  ...

  Kapteinen meddelte at han ikke hadde sett at omhandlede gunner var blitt drept, men han så liket dagen efterpå. Han var nemlig ombord igjen neste dag den 15/4. Da brente det fremdeles i skibet og han fikk en slange fra kaien ombord og brukte den til å dempe ilden.

  ...

  Fremstod 4. V. Bjørn Edvardsen ... matros. V. hadde vært ombord hele dagen. Han så første gang den dag røk og brand ved kvart på fire-tiden. Før hadde han intet mistenkelig sett. Det skib som brente kunde være omtrent 300 meter borte. Han stod og så på branden da den 1. eksplosjon kom. Han kjente ikke til hvad slags last det var på det brennede skib. Efter 1. eksplosjonen gikk han ned på kaien for å hjelpe til med slukningen av en bil, idet det da ikke lenger brente ombord i hans skib. Snart efter kom en hel del av mannskapet iland og sprang inn mot byen. V. blev med et stykke for å få et glass vann, men gikk så tilbake mot skibet igjen. Imidlertid møtte han 1. styrmann og noen til, og den førstnevnte sa at man måtte se å komme vekk så fort som mulig, for det kunde komme en ny eksplosjon. V. blev med inn mot byen. Straks efter kom den 2. eksplosjon.

  V. har ikke hørt noe om noen ordre om at skibet skulde forlates.

  ...